W interesie konsumentów i producentów drobiu

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj apeluje do ministra rolnictwa o dokonanie koniecznych zmian w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, zwłaszcza w kwestiach, które mogą przełożyć się na wzrost kosztów produkcji drobiu Polsce oraz cen mięsa drobiowego i jaj. W opinii KFHDiPJ taki właśnie efekt może wywołać przepis wprowadzający w Polsce zakaz hodowli zwierząt futerkowych.

– Zrzeszeni w naszej federacji hodowcy drobiu aktywnie współpracują z przedsiębiorcami zajmującymi się hodowla zwierząt w celu pozyskiwania futer. Współpraca ta polega na przekazywaniu wieluset ton odpadów powstałych w wyniku produkcji mięsa drobiowego. Służą  one do produkcji paszy dla zwierząt futerkowych. Współpraca ta pozwala na obniżenie kosztów produkcji drobiu w Polsce. wWnikiem tego jest nasza pozycja w światowych rankingach największych producentów i eksporterów drobiu oraz globalne uznanie dla współmierności oferowanych przez nas jakości i ceny produktów. Stan ten niestety zmieni się, jeżeli producenci drobiu będą zmuszeni do poszukiwania usługodawców zajmujących się przemysłową utylizacją – mówi Andrzej Sieradzki, przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców  Drobiu i Producentów Jaj.

Zdaniem producentów drobiu w interesie polskiego konsumenta oraz producentów drobiu jest utrzymanie obecnego stanu rzeczy. Likwidacja ferm zwierząt futerkowych, jak podkreśla KFHDiPJ, przyczyni się do wzrostu cen drobiu oraz konieczności  dokonywania przemysłowej utylizacji na większą skalę. Dlatego Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj stanowczo sprzeciwia się proponowanej ustawie  i wprowadzaniu zakazu przemysłowej hodowli zwierząt futerkowych na terytorium RP.

Źródło: KFHDiPJ