INTERBUD – z myślą o twoim domu

Blisko 320 wystawców weźmie udział w XIX Targach Budownictwa INTERBUD, które odbędą się w Łodzi w dniach 16 – 19 lutego 2012 r. Podczas 4 dni zwiedzający dowiedzą się jak zaplanować remont lub budowę domu oraz jak zaprojektować energooszczędne instalacje.

W pawilonach wystawienniczych przy ulicach ks. Skorupki i Stefanowskiego ofertę zaprezentują producenci nowoczesnych i ekologicznych materiałów budowlanych, wyposażania wnętrz, energooszczędnych okien i drzwi oraz wykonawcy i firmy usługowe.
Targi te wyznaczają nowe kierunki rozwoju budownictwa, są platformą promocji produktów. Dla zwiedzających stanowią podpowiedź innowacyjnych rozwiązań pozwalających obniżyć koszty budowy i eksploatacji obiektów. Osoby zainteresowane budownictwem ekologicznym, energooszczędnym i funkcjonalnym znajdą tu wiele propozycji, które warto wykorzystać przy budowie czy modernizacji domu.
Istotnym elementem ekspozycji będą prezentacje szerokiej oferty mieszkaniowej – nowe inwestycje największych polskich deweloperów oraz projekty realizowane na lokalnym rynku. Obecni będą także przedstawiciele prawie wszystkich Towarzystw Budownictwa Społecznego.
Targom towarzyszy kilkanaście konferencji zorganizowanych z myślą o fachowcach, a dla inwestorów indywidualnych zaplanowano spotkania z architektami oraz prezentacje dotyczące nowoczesnych rozwiązań w budownictwie, projektowaniu wnętrz i kredytowaniu remontów.
Łódź inwestuje. Twoja firma buduje
Łódzkie firmy budowlane mają szansę na pozyskanie nowych kontraktów. Wszystko dzięki miejskim inwestycjom takim ja: przebudowa dworca Łódź Fabryczna, remont zabytkowej elektrociepłowni EC1, budowa stadionu miejskiego czy projekt Mia100 Kamienic. W najbliższym czasie ogłoszonych zostanie wiele przetargów, konsorcja które już realizują niektóre z projektów szukają podwykonawców.
III Forum Wykonawców
17 lutego godz. 12:00, sala konferencyjna C paw. 3
W TBS-ach szykują się zmiany…
Tegoroczna tematyka konferencji dotyczy zmian w udzielaniu kredytów dla TBS-ów oraz obsługi wniosków związanych z wyodrębnieniem lokali na własność. Omówiony zostanie także projekt ustawy o Społecznych Grupach Mieszkaniowych jako nowym modelu zaspokajania potrzeb lokalowych. Czy uczestnicy spotkania wypracują wspólne stanowisko? Projekt przekazany zostanie do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
XIV Ogólnopolska Konferencja Towarzystw Budownictwa Społecznego
16 – 17 lutego, sala konferencyjna D, siedziba ZHP ul. Stefanowskiego 19
Energia z wiatru, wody i słońca
Blisko trzystu rolników, indywidualnych inwestorów i przedstawicieli samorządów rolnych zapowiedziało swój udział w Dniu Budownictwa Wiejskiego podczas Targów INTERBUD. Jaki jest stan inwestycji na obszarach wiejskich i jaka będzie strategia na przyszłość? Jak pozyskiwać odnawialne źródła energii z wiatru, ziemi, wody i słońca? Jak budować wiatraki i biogazownie? To tematy z którymi zapoznają się uczestnicy VIII Forum Budownictwa Wiejskiego. Wiele praktycznych porad, m.in. o źródłach finansowania zaprezentują przedstawiciele Banku Gospodarki Żywnościowej, firmy BIG POL – Fundusze Pomocowe, zaś o zmianach w ubezpieczeniach obowiązkowych poinformuje Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Forum Budownictwa Wiejskiego w ramach Dnia Budownictwa Wiejskiego
18 lutego, sala konferencyjna A, paw. 1
Bezpieczne budowanie
Jak skłonić pracowników do przestrzegania, czasami elementarnych, zasad bezpieczeństwa pracy? Czy same szkolenia wystarczą? Czy wystarczy podpis pracownika, że przyjął do wiadomości informacje że został przeszkolony? Doświadczenia mówią, że to za mało.
O tych problemach porozmawiają uczestnicy spotkania przedsiębiorców budowlanych, inwestorów indywidualnych, osób sprawujących funkcje kontrolne lub nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowach ze specjalistami z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Podczas forum zostaną wręczone dyplomy dla laureatów programu prewencyjno – kontrolnego Promocja standardów BHP” w budownictwie.
III Forum Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
17 lutego, sala konferencyjna C, pawilon 3,
Niemiecki rynek pracy
Rynek zachodni zawsze budził zainteresowanie Polaków. O wybranych aspektach niemieckiego prawa budowlanego, o odpowiedzialności inwestora wobec wykonawcy i podwykonawcy oraz o trudnym problemie dla firm, czyli zatorach płatniczych, będą rozmawiać uczestnicy konferencji podczas spotkania zorganizowanego wspólnie z Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa.
Budownictwo, produkcja, wykonawstwo – aspekty prawne
17 lutego, sala konferencyjna B, paw. 1
Inwestuj w wiedzę
Seminarium dla nauczycieli zawodu ze szkół budowlanych i zawodowych. Tematem jest specyfika pokryć dachowych (betonowych, ceramicznych, z blachy, cynkowo-tytanowych), projektowanie przegród dachowych i wentylacja pokryć. Część praktyczną o specyfice
i zastosowaniu blach, wykonaniu obróbek, w tym komina, murów, parapetów i detali, montażu systemu rynnowego poprowadzą szkoleniowcy z firm Monier Braas i Rheinzink Polska. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.
Seminarium
16 lutego, sala konferencyjna B, paw. 1
Prezentacje targowe
36 tematów dotyczących budownictwa ekologicznego, energooszczędnego i funkcjonalnego, technologii LED, pomp ciepła, projektowania wnętrz oraz pozyskiwania środków na budowę i modernizacje budynków to propozycja wystawców dla zwiedzających. Na powierzchni prezentacyjnej przez 4 dni będzie można zdobyć wiedzę, którą warto wykorzystać przy budowie czy modernizacji swojego domu.
Powierzchnia prezentacyjna
16-19 lutego, paw.2
Nagrody i wyróżnienia
Nowości targowe konkurować będą o Złoty Medal Targów INTERBUD. Celem tego prestiżowego konkursu jest uhonorowanie najlepszych – wyróżniających się pod względem jakościowym, użytkowym i technologicznym – produktów prezentowanych podczas targów.
Ponadto wręczone zostaną:
•Nagroda Głównego Inspektora Budowlanego
•Nagroda Wojewody Łódzkiego
•Złoty Kask Polskiej Izby Przemysłowo -Handlowej Budownictwa
•Złoty Laur Instalatora przyznawany przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

Informacje organizacyjne:
Miejsce Targów: obiekty targowe w Łodzi , przy ul. Stefanowskiego i Skorupki
Godziny otwarcia targów
16, 17, 18.02 (czwartek/piątek/sobota) 10.00-18.00
19.02 (niedziela) 10.00-16.00

Targi odbywają się pod Honorowym Patronatem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wojewody Łódzkiego
Prezydenta Miasta Łodzi
oraz Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa