Inteligentne wioski  – szansą na wyższy standard życia na wsi

11 kwietnia w Brukseli podczas wydarzenia dotyczącego „inteligentnych wiosek” Copa i Cogeca podkreślają: rolnicy i spółdzielnie rolne są głównymi elementami napędzającymi obszary wiejskie i dla utrzymania ich przy życiu niezbędna jest budowa odpowiedniej infrastruktury, dostępu do szerokopasmowego internetu i komunikacji.

W ocenie  Phil Hogan , unijnego komisarza do spraw rolnictwa inteligentne miasta to początek wdrażania celów i rekomendacji z deklaracji Cork 2.0 na rzecz wyższego standardu życia na obszarach wiejskich. Dlatego powołana zostanie tematyczna grupa robocza do spraw inteligentnych wiosek w ramach Europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Grupa połączy specjalistów z praktycznym doświadczeniem, polityków i naukowców, którzy pomogą nam stworzyć wizję przyszłości.

Cieszymy się z inicjatywy „inteligentne wioski” bo wpływa ona nie tylko na sektor rolny ale na obszary wiejskie ogółem. Wdrażanie deklaracji z Cork 2.0 „lepsze życie na obszarach wiejskich” to pierwszy krok w stronę właściwych narzędzi do stworzenia zrównoważonych i inteligentnych wiosek – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny  Copa – Cogeca.

Rolnicy są nie tylko producentami żywności, są też eksporterami i odgrywają kluczową rolę w ochronie naszych zasobów naturalnych, budowie wzrostu gospodarczego, tworzeniu miejsc pracy i utrzymywaniu atrakcyjności obszarów wiejskich również z myślą o agroturystyce. W związku z tym ,jak podkreśla Pesonen rolnicy już teraz inwestują i stosują innowacyjne rozwiązania w celu utrzymania swojej konkurencyjności i zrównoważoności, po to żeby produkować więcej i w bardziej wydajny sposób, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczeństwa. Do tego jednak potrzebny jest zdaniem sekretarza generalnego Copa – Cogeca zestaw narzędzi oraz inteligentne wioski, które przyciągną osoby młode i rozpoczynające karierę w naszym sektorze. Połączenie między miastem a wsią to bardzo ważny rynek dla rolników i spółdzielni. Miasta są zależne od wsi pod względem dostaw żywności i turystyki. To połączenie, nad którym musimy pracować.

Konsument musi znaleźć się bliżej realiów obszarów wiejskich. Inteligentne wioski odgrywają tu ważną rolę. Musimy jak najlepiej korzystać ze wszystkich dostępnych funduszy, nie tylko przeznaczonych na rolnictwo. WPR oraz zawarta w niej polityka rozwoju obszarów wiejskich i sieci wiejskie już teraz dostarczają społecznościom korzyści.

Musimy jednak skupić się na europejskim funduszu strukturalnym oraz na europejskim funduszu ds. inwestycji strategicznych. Te fundusze muszą działać lepiej na obszarach wiejskich, tak by przyczyniać się do rozwoju infrastruktury, edukacji i lepszego użycia zasobów naturalnych. Dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego jest ważny nie tylko dla wdrażania inteligentnych technologii rolnych ale dla funkcjonowania każdego rodzaju małego lub średniego przedsiębiorstwa. Inteligentne wioski muszą być ze sobą połączone nie tylko cyfrowo ale też poprzez systemy transportu publicznego, autobusy i pociągi. Do wydajnej i infrastruktury transportowej potrzebne jest planowanie ponad regionami.

Nowy łańcuch dostawy danych stawia rolników w nowej roli i kontekście, zmienia ich pozycję w łańcuchu dostaw. To rolnik odpowiedzialny jest za zbieranie i przetwarzanie danych. Musimy znaleźć właściwą równowagę, która pozwoli rolnikom na osiągnięcie korzyści ze zbierania tych danych a jednocześnie zagwarantuje pełną nad nimi kontrolę – podsumowuje Pesonen.

Źródło: Copa – Cogeca