Instytuty w Skierniewicach i Radzikowie dostaną kolejne miliony

We wtorek, 14. lipca Rada Ministrów przyjęła dwa wieloletnie programy naukowe dla Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. W latach 2015-2020 dostaną one łącznie 143 mln zł.

Przyjęte przez rząd uchwały są kontynuacją pomocy z poprzednich lat (2008-2014). Zmieni się jednak tegoroczny budżet. Na plus, ponieważ instytuty dostaną łącznie o 24 miliony zł. więcej.

Celem wieloletnich programów jest opracowywanie projektów coraz doskonalszych technologii przyczyniających się do wzrostu produkcji wysokiej jakości surowców rolnych i żywności pochodzenia roślinnego. Wyniki programów udostępniane są rolnikom, dzięki czemu w dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiego sektora owoców i warzyw oraz zbóż. 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach w latach 2015-2020 otrzyma dofinansowanie w wysokości 58 mln zł, a Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie w wysokości 85,1 mln zł.