Instytutu ostrzegają – mączniak zaatakował

Po łagodnej zimie na dobrze rozkrzewionych pszenicach ozimych pracownicy Instytutu Ochrony Roślin z Poznania stwierdzili objawy mączniaka prawdziwego, który wystąpił powszechnie na terenie całego kraju, ale w nasileniu poniżej średniej wieloletniej. Wpływ na taki stan miała susza i bezdeszczowa pogoda. N

Podobnie jak w ubiegłych latach, w związku z ciepła jesienią, można się spodziewać rozwoju choroby i stanowić może ona zagrożenie w 2009 r. W niższym niż w poprzednich latach nasileniu wystąpiły rdza brunatna i septorioza plew. Po raz pierwszy monitoringiem występowania objęto fuzariozę kłosów zbóż. Choroba wystąpiła na terenie całego kraju, a porażenie kłosów wyniosło 4-6%, przy czym w pojedynczych przypadkach dochodziło do 35%.

W opracowaniu “Stan fitosanitarny roślin uprawnych w Polsce w 2008 r. i spodziewane wystąpienie agrofagów w 2009 r.” autorzy zwracają uwagę na łamliwość źdźbła pszenicy – chorobę, która w skali kraju wystąpiła na 4,1% źdźbeł, ale ma tendencje wzrostową.

W woj. opolskim przy średnim porażeniu 11,2% źdźbeł lokalne porażenie wyniosło 40-78%!. Należy przy tym przewidywać większe nasilenie wystąpienia choroby w 2009 r. W całym kraju odnotowano też występowanie zgorzeli podstawy źdźbła, przy średnim porażeniu roślin wynoszącym 2,9%.
Za najpilniejszy obecnie problem pszenic ozimych doc. dr Marek Korbas z IOR uznaje chorobę – paskowaną septoriozę liści. Dlaczego? Bo jesień ubiegłego roku była wilgotna, porażenie liści znaczące i na wiosnę dało się zauważyć dużo martwych liści i nowe infekcje. Infekcja jesienna wywołała wiosną nowe, czemu sprzyjały duże wahania temperatur – poranne rosy – idealnie sprzyjające rozwojowi choroby.

Ciepła jesień, łagodny przebieg zimy i wysoka wilgotność powietrza jesienią i wiosną sprzyjają rozwojowi łamliwości źdźbła na pszenicy ozimej. Szkodliwość tej choroby polega na tym, że przerastająca tkanki grzybnia utrudnia lub całkowicie hamuje przewodzenie składników pokarmowych do górnych partii roślin, powodując przedwczesne bielenie kłosów, a tym samym ogranicza wykształcenie ziarna i obniża plonowanie pszenicy. Przy silnym porażeniu soczewkowate plamy okalają źdźbło, doprowadzając do murszenia tkanek, co może powodować wyleganie, a nawet załamywanie się roślin. W warunkach silnego występowania łamliwości źdźbła straty plonu ziarna pszenicy ozimej wynoszą ponad kilkanaście procent.

Źródło: IERiGŻ – “Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa”
foto: WRP