Instytut Ogrodnictwa zaprasza

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi Oddziału Warzywnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, w dniu 21 lipca br. Osada Pałacowa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.

Program Ramowy Dnia Otwartych Drzwi Oddziału Warzywnictwa Instytutu Ogrodnictwa, 21 lipca 2011

9.00 – 12.00 Panorama firm uczestniczących w Dniu Otwartych Drzwi,

Osada Pałacowa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

9.30 – 10.00 Powitanie uczestników spotkania i informacja o bieżących pracach badawczych prowadzonych w Oddziale Warzywnictwa Instytutu Ogrodnictwa, szczególnie przydatnych dla praktyki warzywniczej,

Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa prof. dr hab. Franciszek Adamicki

Osada Pałacowa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

10.00 – 10.20 Zagrożenia powodowane przez bakterie Escherichia coli – stan obecny,

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Rolnictwa iRozwoju Wsi,

Osada Pałacowa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

10.30 – 11.20 Prezentacja doświadczeń z zakresu zwalczania chorób roślin warzywnych,

Obiekt doświadczalny ul. Kościuszki 2

11.30 – 12.00 Prezentacja doświadczeń prowadzonych w szklarni doświadczalnej i tunelach,

ul. Rybickiego 15/17

12.10 – 15.00 Prezentacja doświadczeń z zakresu zwalczania chwastów, szkodników ichorób, Pole Doświadczalne nr 1, ul. Rybickiego;

Prezentacja doświadczeń dotyczących ekologicznej uprawy warzyw, Certyfikowane Pole Ekologiczne, ul. Rybickiego;

Piknik na Polu Ekologicznym

Wykaz doświadczeń do prezentacji w czasie Dnia Otwartych Drzwi

 1. Obiekt doświadczalny, ul. Kościuszki 2
  1. Doświadczenia z oceną skuteczności fungicydów w ochronie pomidora przed chorobami, prof. dr hab. Józef Robak, dr Jan Sobolewski – Pracownia Fitopatologii
  2. Doświadczenia z oceną skuteczności fungicydów w ochronie ogórka przed chorobami, prof. dr hab. Józef Robak, dr Jan Sobolewski – Pracownia Fitopatologii
 2. Szklarnia doświadczalna, ul. Rybickiego 15/17
  1. Ekologiczna uprawa pomidora w szklarni, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, dr Józef Babik, dr Irena Babik – Pracownia Uprawy Warzyw
  2. Węgiel brunatny jako podłoże bezglebowe do uprawy pomidora szklarniowego, dr Jacek Dyśko, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, dr Waldemar Kowalczyk – Pracownia Uprawy Warzyw, Pracownia Nawożenia
 3. Tunele, ul. Rybickiego 15/17
  1. Określenie granicznych zawartości chloru w pożywkach hydroponicznych do uprawy pomidora, dr Jacek Dyśko, dr Waldemar Kowalczyk – Pracownia Uprawy Warzyw, Pracownia Nawożenia
 4. Pole Doświadczalne Klin”, ul. Rybickiego 15/17
  1. Stymulatory wzrostu w uprawie papryki, dr Agnieszka Stępowska – Pracownia Uprawy Warzyw
  2. Doświadczenie wieloletnie z nawożeniem (cebula), dr Kazimierz Felczyński – Pracownia Uprawy Warzyw
 5. Pole Doświadczalne nr 1, ul. Rybickiego
  1. Badanie skuteczności fungicydów w ochronie pomidora przed chorobami, prof. dr hab. Józef Robak, dr Jan Sobolewski – Pracownia Fitopatologii
  2. Badanie skuteczności fungicydów w ochronie ogórka przed chorobami, prof. dr hab. Józef Robak, dr Jan Sobolewski – Pracownia Fitopatologii
  3. Uprawa współrzędna jako metoda ograniczania występowania szkodników warzyw, dr Piotr Szafranek – Pracownia Entomologii
  4. Wrogowie naturalni mszycy kapuścianej, mgr Katarzyna Woszczyk – Pracownia Entomologii
  5. Monitoring i zwalczanie połyśnicy marchwianki, mgr Robert Wrzodak – Pracownia Entomologii
  6. Wpływ opadów na liczebność rolnic, mgr Andrzej Lewandowski – Pracownia Entomologii
  7. Porównanie efektywności wybranych metod ochrony warzyw przed chwastami, dr Zbigniew Anyszka, mgr Joanna Golian – Pracownia Herbologii
  8. Zmiany morfologiczne niektórych gatunków roślin warzywnych po zastosowaniu herbicydów, mgr Joanna Golian, dr Zbigniew Anyszka – Pracownia Herbologii
 6. Certyfikowane Pole Ekologiczne, ul. Rybickiego
  1. Ekologiczna uprawa warzyw, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, dr Józef Babik, dr Irena Babik, dr Anna Szafirowska – Pracownia Uprawy Warzyw

Sponsorzy: Agrosimex Sp. Z o.o. – Sponsor główny w branży dystrybucji środków ochrony roślin i nawozów, Syngenta i Syngenta Seeds – Sponsor główny w branży producentów środków ochrony roślin i nasion oraz firma BASF.

Szczegółowych informacji udziela:
INSTYTUT OGRODNICTWA
Zakład Upowszechniania i Promocji
ul. Reymonta 18
96-100 Skierniewice
tel./fax: 46 832 57 50,
e-mail:upow@insad.pl,www.inhort.pl
Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności