fbpx

Inspekcja weterynaryjna w zapaści

Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna wystosowała do premiera Mateusza Morawieckiego kolejne już pismo przedstawiające katastrofalną sytuację finansowo – kadrową Inspekcji Weterynaryjnej w Polsce szczególnie w obliczu zwalczania ASF i realizacji związanego z nim programu bioasekuracji oraz zagrożenia wynikające z niej dla gospodarki narodowej.

Znaczące niedobory kadrowe, wynikające przede wszystkim z rażąco niskich płac, uniemożliwiają Służbie Weterynaryjnej efektywne wykonywanie powierzonych zadań i stanowią zagrożenie dla jej sprawnego funkcjonowania.

Samasz loteria - baner

Minimalne wynagrodzenie w 2009 roku wynosiło 1.276,00 zł, a obowiązujące od stycznia 2018 r wynosi 2.100,00 zł. Przeciętne wynagrodzenie w 2009 roku wynosiło 3.102,96 zł, w 2016 roku osiągnęło wysokość 4.047,21 zł, a w drugim kwartale 2018 roku 4.521,08 zł. Aktualne wynagrodzenia wykwalifikowanych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w powiatowych inspektoratach pozostają praktycznie bez zmian od 2009 roku i rzadko osiągają pułap 3 tysięcy złotych brutto.

Zestawienie to, jak podkreśla KRLW świadczy o ogromnej skali dewaluacji wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej, która powoduje masowe odchodzenie z pracy i uniemożliwia konkurowanie z możliwościami zarobkowania w innych sektorach gospodarki. Proponowane w czasie naboru do Inspekcji Weterynaryjnej wynagrodzenie stwarza również problemy przy zatrudnianiu młodej kadry lekarzy weterynarii, którzy w wyniku porównań możliwości zarobkowych szybko rezygnują z pracy w Inspekcji często już na etapie wdrażania się do wykonywania zadań.

– Sytuacja ta wymaga podjęcia natychmiastowych działań! Zwracamy uwagę, że dotychczasowe wysiłki ukierunkowane na przeciwdziałanie rozszerzaniu się zakażeń wirusem ASF mają charakter daleki od rozwiązań systemowych i opierają się na ekstremalnym poświęceniu i eksploatacji zasobów ludzkich. Trzeba mieć świadomość, że prowadzenie czynności weterynaryjnych w obliczu postępującej choroby przez obarczonych nadmiarem zadań, pracujących często w godzinach nadliczbowych bez możliwości rekompensaty finansowej, a zatem wyczerpanych, zniechęconych i rozgoryczonych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, to bardzo niebezpieczne dla bezpieczeństwa państwa zjawisko. Brak skutecznego działania staje się przyczyną dużych strat ekonomicznych zarówno tych związanych ze zwalczaniem choroby jak i z blokowaniem handlu zwierzętami i żywnością pochodzenia zwierzęcego, co w dalszej perspektywie może skutkować uznaniem całego terytorium Polski za zakażone wirusem ASF – mówi Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

Zdaniem KRLW tylko właściwe uregulowania płacowe i kadrowe Inspekcji będą zaczątkiem jej odbudowy. Wynagrodzenie nowo zatrudnianego lekarza weterynarii powinno osiągnąć poziom średniej krajowej, a pracującego powyżej 5 lat poziom 1,5 średniej krajowej. Należy również stworzyć możliwość systemowego wzrostu tych wynagrodzeń, jak również zapewnić środki na realizację wszystkich należności finansowych wynikających wprost z ustawy o służbie cywilnej.

Źródło: KRLW

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.