Inspekcja Pracy skontrolowała legalność zatrudnienia

Państwowa Inspekcja Pracy udostępniła na swojej stronie internetowej raport z kontroli legalności zatrudnienia oraz przestrzegania przez agencję pracy przepisów obowiązujących w tym zakresie. Audyt był przeprowadzany od lipca do końca grudnia ubiegłego roku. W tym czasie inspektorzy PIP odwiedzili prawie 12 tys. przedsiębiorstw. Nieprawidłowości wykryto w więcej niż w połowie, kontrolowanych przedsiębiorstw, którym przyszło zapłacić mandaty na łączną kwotę 440 tys. zł.. Kary sądowe sięgają natomiast półtora miliona zł. N

Kontrola dotyczyła głównie małych przedsiębiorstw, zatrudniających do 9 osób. Pod lupę wzięto firmy z branży handlu i naprawy, przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa.
Z raportu wynika, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, bagatelizują obowiązek powiadamiania urzędów pracy o tym, że osoba bezrobotna podjęła zatrudnienie. Dotyczyło to 1,5 tysiąca firm, które zatrudniły 3 tys. osób widniejących na liście bezrobotnych. Z tego tysiąc osób pobierało tzw. kuroniówki”. Blisko 18% skontrolowanych podmiotów nie zgłosiło, bądź zrobiło to nieterminowo, do ubezpieczenia społecznego danych pracownika. Łączna kwota nieopłaconych składek wyniosła ponad 12 mln zł (za blisko 3 tys. osób). 7% skontrolowanych pracodawców zatrudniało ludzi bez umowy, czyli “na czarno”.

PIP natrafiła także na nielegalne wykonywanie pracy prze 246 cudzoziemców ( w tym 13 obywateli Ukrainy i 38 z Rosji). Inspekcja przypomina, że zgodnie z prawem bez zezwolenia na pracę mogą być zatrudniani wszyscy obywatele państwa UE a także krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE (tj. Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii). Od lipca 2007 wprowadzono także możliwość zatrudniania obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji, ale nie dłużej niż przez 3 miesiące w trakcie 6 miesięcznego pobytu (zarejestrowanych w urzędzie pracy i zatrudnionych na wyraźne zapotrzebowanie rynku). Po za tym, wymagane jest zezwolenie.

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia inspektorzy pracy skierowali wystąpienia pokontrolne do prawie 6,5 tys. pracodawców. Ujawniono prawie 4 tys. wykroczeń w tym temacie. W związku z tym, inspektorzy, nałożyli ponad 350 mandatów, na łączną kwotę 440 tys. zł.. Skierowano także 1,7 tys. wniosków o ukaranie do sądów grodzkich. Te do dnia dzisiejszego orzekły grzywny na prawie 1,4 mln zł.

MS
Wrp.pl