Innowacyjny biopreparat BACTIM SŁOMA

Firma INTERMAG w lipcu zamierza wprowadzić do sprzedaży pilotażowej prototyp innowacyjnego biopreparatu BACTIM SŁOMA.
Jest to innowacyjny preparat oparty o specjalnie wyselekcjonowane mikroorganizmy, służący do przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych i poprawy właściwości gleby. Prototyp biopreparatu powstał w wyniku projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jak udało się nam ustalić  BACTIM SŁOMA powstał przy ścisłej współpracy z jednostką naukowo-badawczą wyspecjalizowaną w kierunku mikroorganizmów. Produkt od 2 lat jest testowany w warunkach polowych z bardzo dobrymi wynikami. Rezultatem aplikacji BACTIM SŁOMA jest wzrost zawartości składników pokarmowych oraz próchnicy w glebie.
– Zadowolenie Klientów jest dla nas zawsze celem nadrzędnym, dlatego też prototypowe preparaty przechodzą surowe testy jakościowe, ale również wstępne badania opinii i popytu. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem do komercyjnego wprowadzenia produktu na rynek, dlatego też sprzedaż pilotażowa jest bardzo ważnym etapem całego projektu i ma na celu pokazanie nam, w jaki sposób będzie się kształtować popyt – informuje INTERMAG.
INTERMAG sp. z o.o. jest polską firmą specjalizującą się w produkcji i dystrybucji specjalistycznych nawozów mineralnych, biostymulatorów dla rolnictwa i ogrodnictwa oraz produktów prozdrowotnych dla zwierząt. Założona w 1988 roku spółka jest obecnie liderem branży nawozów dolistnych i biostymulatorów − w segmencie upraw sadowniczych i warzywniczych zajmuje I miejsce, a w segmencie upraw rolniczych II miejsce w Polsce.