Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie – Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych 29 czerwca 2017 roku organizuje w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  VII Międzynarodową Konferencję Naukową “Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych

Konferencja skierowana jest dla reprezentantów jednostek i instytucji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich, doradztwa rolniczego, jednostek rządowych, reprezentantów doradztwa rolniczego, samorządu rolniczego, samorządu lokalnego, jednostek naukowych oraz wiejskich stowarzyszeń. Jak zapowiadają organizatorzy udział w niej wezmą również goście zagraniczni, przedstawiciele jednostek naukowych oraz doradztwa rolniczego.

Celem konferencji będzie poruszenie problematyki rolnictwa na obszarach zurbanizowanych, tj. w miastach oraz terenach podmiejskich. Obszary te stanowią w krajach członkowskich od kilkunastu do nawet 20% ich powierzchni.

– Udział w konferencji jest bezpłatny. O uczestnictwie w konferencji decyduje terminowe wypełnienie zgłoszenia. Rekrutacja będzie prowadzona do 19 czerwca 2017 r. Kartę zgłoszenia prosimy przesłać drogą mailową na adres e-mail: s.filas@cdr.gov.pl lub faxem: 12 424 05 05 – informuje CDR

 

Źródło: CDR