Innowacje w rolnictwie

Zdaniem Ryszarda Zarudzkiego – wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi czwarta rewolucja przemysłowa oparta na rozwiązaniach cyfrowych dotyczy również sektora rolno-spożywczego.

– Postęp naukowy i technologiczny w obszarze robotyzacji, mechanizacji, automatyzacji, magazynowania i wytwarzania energii, rozwój sztucznej inteligencji i gospodarki cyfrowej zmieniają obraz polskiego i międzynarodowego przetwórstwa rolno-spożywczego oraz produkcji rolniczej – mówi Ryszard Zarudzki.

Procesy te nie zachodzą w różnym tempie i zakresie w poszczególnych gospodarstwach rolnych, i zakładach przetwórstwa. Jak zaznacza wiceminister dzieje się tak z różnych przyczyn, w tym również ekonomicznych.

Resort rolnictwa włącza się w działania całego rządu na rzecz wspierania wdrażania i powstawania innowacji między innymi w ramach realizacji PROW 2014-2020.

Źródło: MRiRW