Inkubator Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Stowarzyszenia Światowid

Do połowy tego roku Stowarzyszenie Światowid ma zamiar uruchomić Inkubator Przetwórstwa Rolno-Spożywczego.

 Ta innowacyjna działalność ma pozwolić małym wytwórcom na legalne przetworzenie m.in. owoców i warzyw oraz sprzedaż produktów. Inkubator powstanie w Małachowie Szemborowicach (gmina Witkowo). Organizacja będzie kontynuowała realizację Programu LEADER, już pod nazwą Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Prowadzi też nabór wniosków do Programu Działaj Lokalnie.

Do 30 czerwca Stowarzyszenie Światowid kończy działalność związaną z realizacją unijnego programu LEADER 2007 – 2013 na terenie 14 gmin, w tym wszystkich gmin powiatu gnieźnieńskiego, a także gmin: Nekla, Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska oraz Czerwonak.
W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenie Światowid będzie kontynuowało realizację programu LEADER pod nową nazwą Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w gminach: Trzemeszno, Witkowo, Niechanowo, Orchowo oraz Czerniejewo. Budżet będzie w granicach 30 procent mniejszy. Powoduje to, że nasze stowarzyszenie musi i powinno szukać innych, dodatkowych forma działalności. Takich form, które oczywiście będą zgodne z naszymi celami statutowymi i z naszym ukierunkowaniem działalności. Stąd już od ponad roku pracujemy nad utworzeniem bardzo innowacyjnego projektu, bardzo innowacyjnej działalności, jaką jest Inkubator Przetwórstwa Rolno-Spożywczego – mówi Katarzyna Jórga, członek Zarządu Stowarzyszenia Światowid.

Inkubator Przetwórstwa Rolno-Spożywczego ma powstać w Małachowie Szemborowicach (gmina Witkowo). Jego uruchomienie planowane jest na czerwiec 2015 r. Podobnych inkubatorów jest w Polsce zaledwie kilka. Jak podkreśla Katarzyna Jórga inkubator ma przede wszystkim służyć mieszkańcom i umożliwić legalne przetworzenie m.in. owoców i warzyw. Dzisiaj możemy się spotkać wielokrotnie na targowiskach z tym, że sprzedawane są różnego rodzaju produkty nie zawsze legalnie – mówi Zygmunt Nowaczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Światowid. Wiadomo, że mali producenci nie zawsze są w stanie przetworzyć swoich plonów zgodnie z wymogami Sanepidu, czy normami HACCP. I to do nich kierowana jest nasza inicjatywa – dodaje. Z działalności inkubatora jest wykluczona produkcja wyrobów mięsnych.
Działaj Lokalnie – rusza nabór wniosków

W dniach od 13 kwietnia do 10 maja 2015 r. Stowarzyszenie Światowid będzie prowadzić nabór wniosków do Programu Działaj Lokalnie IX. Program finansowany jest ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest adresowany do organizacji pozarządowych mających osobowość prawną, grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji niemających osobowości prawnej) lub takich instytucji jak przedszkola i szkoły publiczne, instytucje kultury, biblioteki publiczne, ośrodki pomocy społecznej. Instytucje te muszą mieć osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę i planują prowadzić działania na terenie gmin Czerniejewo, Czerwonak, Kiszkowo, Kostrzyn, Mieleszyn, Nekla, Orchowo, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekraczać 6 tys. zł.

W dziewiątym Programie Działaj Lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3 do 6-miesięczne projekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji. Ponadto projekty przewidujące działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia trwające krócej niż 3 miesiące oraz projekty, które z roku na rok powielają te same pomysły. Nowością, wprowadzoną od 2015 r., jest działalność pod hasłem: edukacja, kultura, turystyka i czas wolny, ekologia, integracja społeczna. Wnioski można składać poprzez formularz dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl/. Nie są wymagane żadne dokumenty, wystarczy dokładny opis własnego pomysłu.
To, co chcemy zrealizować w ramach projektu ma przede wszystkim przysłużyć się społecznościom lokalnym, pomysłom, które zmieniają rzeczywistość, miejsce, zmieniają czasami ludzi. To wcale nie muszą być wielce skomplikowane rzeczy. Jest to jeden z takich programów, który rzeczywiście ożywia energię. Niesie ze sobą gigantyczną energię ludzi, którzy wnoszą w ten projekt swoją działalność. Większość projektów jest bardzo dużym sukcesem liderów, którzy te projekty realizują – kończy Katarzyna Jórga.

K. Madeja/Źródło: Stowarzyszenie Światowid