Z inicjatywy resortu środowiska – 5 mln zł na walkę z ASF

Ministerstwo Środowiska zapowiada, że przeznaczy około 5 mln złotych na stworzenie warunków do bezpiecznego przechowywania tusz dzików, badanych pod kątem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jak ustaliliśmy środki te  pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – instytucji podległej Ministrowi Środowiska.

W Polsce rośnie liczba dzików, u których wykryto wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Aby zahamować rozprzestrzenianie się wirusa, potrzebne jest zmniejszenie populacji dzików na terenie kraju oraz przebadanie jak największej ich liczby. Tusze zwierząt muszą być magazynowanie w chłodniach do czasu uzyskania wyników badań wykonywanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach.

– Pieniądze, które  NFOŚiGW przeznaczy na stworzenie infrastruktury technicznej związanej z przechowywaniem i unieszkodliwianiem tusz dzików, pochodzą z programu priorytetowego 2.1 „Racjonalna gospodarka odpadami”. Dofinansowaniem objętych zostanie od 200 do 250 chłodni w około 120 lokalizacjach, w których istnieje ryzyko wystąpienia wirusa ASF. Wsparcie ma formę dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Środowiska

Beneficjentem w programie będzie Polski Związek Łowiecki i koła łowieckie w nim zrzeszone. W ocenie resortu środowiska zakupione wyposażenie pozwoli na bardziej intensywne działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby.

Źródło: Ministerstwo Środowiska