Informacja i promocja z dofinansowaniem

W ramach działania działania 133 – Działania informacyjne i promocyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 można składać już wnioski o przyznanie pomocy w Agencji Rynku Rolnego. Na dofinansowanie tych działań przeznaczono środki finansowe w wysokości 30 mln euro.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w Centrali Agencji po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, tj. po dniu 14.09.2009 r.
Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności. Celem unijnego działania jest zwiększenie popytu na produkty rolne i spożywcze objęte systemami jakości żywności, wspieranie grup producentów zrzeszających podmioty, które aktywnie uczestniczą w tych systemach oraz zwiększenie zainteresowania konsumentów tematyką jakości żywności, jej specyficznymi właściwościami i zaletami, jak również wysokim standardem dobrostanu zwierząt itp.
W Polsce działania na rzecz produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności są realizowane – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działanie 133 “Działania informacyjne i promocyjne” – przez następujące instytucje:
ARR jako podmiot wdrażający
ARiMR jako agencję płatniczą
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucję zarządzającą
Formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępniony jest na stronie internetowej ARR w dziale Promocja żywności, w centrali ARR oraz w OT ARR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności