Indeks SGGW przed rekrutacją

Maturzyści, którzy czują się mocni z przedmiotów maturalnych mogą zdobyć indeks Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już podczas Dni SGGW, czyli przed rozpoczęciem rekrutacji na studia. Jak tego dokonać? Wystarczy wystartować w konkursie „Start po indeks” i zająć w nim jedno z 3. pierwszych miejsc. Do 13. maja br. trwa rejestracja uczestników konkursu „Start po indeks”.

Konkurs „Start po indeks” jest organizowany przez uczelnię w trakcie Dni SGGW, które w tym roku odbędą się 23 i 24 maja. Konkurs prowadzony jest z sześciu przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, geografia, historia, fizyka. 23 maja br. uczestnicy konkursu napiszą test z ww. przedmiotów. Uczelnia rozda tego dnia 18 indeksów. Otrzymają je pierwsze 3 osoby z każdego przedmiotu, które najlepiej rozwiążą testy. Laureaci konkursu otrzymają indeksy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunek studiów, na którym obowiązuje kwalifikacja z przedmiotu, z którego kandydat zajął jedno z 3. pierwszych miejsc w konkursie Start po indeks. Wyjątek stanowi kierunek architektura krajobrazu, na który wszystkich kandydatów (także laureatów konkursu) obowiązuje kwalifikacja z rysunku odręcznego. Maturzyści będą rozwiązywać testy w formie elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Start po Indeks” jest internetowe zgłoszenie poprzez stronę internetową: http://startpoindeks.sggw.pl/ w terminie do 13 maja 2014 r. do godz. 15.00.

Do konkursu mogą przystąpić tylko uczniowie klas maturalnych. Zakres pytań konkursowych obejmuje profil rozszerzony programu szkoły średniej z danego przedmiotu. Lista uczestników zgłoszonych do konkursu tworzy się automatycznie (on-line), czyli decyduje kolejność zgłoszeń i jest publikowana na stronie internetowej http://startpoindeks.sggw.pl. SGGW zapewnia przeprowadzenie konkursu z danego przedmiotu dla maksymalnie 100 uczestników. Uczestnicy po zarejestrowaniu się w systemie powinni w dniu rejestracji sprawdzić swoje nazwisko na liście zgłoszonych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej http://startpoindeks.sggw.pl .

dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW