Ilość ciągników wzrosła, moc bez zmian

Jak wynika z ostatnich danych GUS w polskich gospodarstwach jest 1 mln 566 tysięcy ciągników. To o 0,8% więcej niż w roku 2007. Ponad 31% z tego stanowią ciągniki o mocy 25-40 KM, a tylko 2,5% to ciągniki o mocy powyżej 100 KM. N

W gospodarstwach indywidualnych jest 1545,2 tys. sztuk traktorów. Średnia powierzchnia użytków rolnych (UR) przypadająca na 1 ciągnik wynosi 10,3 ha, w tym w gospodarstwach indywidualnych – 9,2 ha. Najmniej powierzchni na jeden ciągnik przypada w woj.: małopolskim – 5,7 ha, podkarpackim i świętokrzyskim – średnio 6,7 ha, śląskim – 7,1 ha. Najwięcej hektarów na 1ciągnik przypada w województwie zachodniopomorskim – 25,7 i lubuskim – 21,2. Wynika to oczywiście ze struktury powierzchni gospodarstw.

Jak podaje GUS utrzymuje się za to, w porównaniu do poprzedniego roku, struktura ciągników według mocy silnika. Najwięcej jest ciągników użytkowanych o mocy w przedziale 25 – 40 KM (31,3 ogółu ciągników), następnie w grupie 40 – 60 KM (28,6%) i 15 – 25 KM (25,3%). Najmniej jest traktorów o mocy powyżej 100 KM – 2,5% co stanowi niecałe 40 tys. sztuk.

Opr. MS/Wrp.pl
Źródło: Środki w Produkcji w Rolnictwie 2007 r., GUS.