Ile zbierzemy zbóż w tym roku?

Według prognoz USDA, w Polsce zbiory zbóż nieznacznie spadną. Zostanie zebrane 9,20 mln ton pszenicy, 3,20 mln ton kukurydzy, 3,50 mln ton jęczmienia, 2,78 mln ton żyta i 1,30 mln owsa. W przypadku pszenicy będzie to więcej, a pozostałych zbóż mniej niż przed rokiem, jak czytamy w raporcie IERiGŻ „Rynek Rolny”.

W zakończonym sezonie 2012/13 (do maja) skupiono w Polsce 6,53 mln ton zbóż podstawowych, tzn. o 1% więcej niż w całym sezonie 2011/12. Niższy niż przed rokiem był tylko skup pszenicy. Skup żyta był prawie dwukrotnie wyższy niż przed rokiem, a jęczmienia o prawie 70%. Od października skupiono ponadto 1,97 mln ton kukurydzy, czyli już więcej niż we wszystkich wcześniejszych sezonach, w tym rekordowym 2011/12. Jednak udział skupu w produkcji w Polsce jest znacznie mniejszy niż w innych krajach.
Polska w sezonie 2012/13 po raz pierwszy od lat stała się eksporterem netto ziarna zbóż. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy wywieziono z kraju 3,5 mln ton ziarna, w tym po 1,2 mln ton pszenicy i kukurydzy. Sprzedano również ponad 400 tys. ton żyta i prawie 400 tys. ton jęczmienia. Import ziarna w tym czasie zmniejszył się do niespełna 600 tys. ton, podczas gdy w I półroczu 2012 r. było to ponad 1 mln ton. Sprowadza się głównie pszenicę i kukurydzę. 
(mat, źródło: Rynek Rolny nr 7/8 2013)