Ile zapłacimy za dzierżawę w 2021 roku?

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. wyniosła 74,21 zł za 1 dt. Wskaźnik średniej krajowej ceny skupu pszenicy służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne dzierżawione od Skarbu Państwa.

Natomiast współczynnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 96,2 (spadek cen o 3,8 %). Parametr ten służy waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

Roczny czynsz dzierżawny ustala się od  użytków rolnych jako równowartość pieniężną ilości pszenicy określonej w tabelach stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia.

– Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  w trzech kwartałach 2020 r. wyniosła 9,3 dt pszenicy/ha. W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców. Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w przedmiotowym okresie została określona na podstawie zawartych 3 156 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 36 824 ha gruntów – informuje KOWR.

Jak się dowiedzieliśmy najwyższe średnie czynsze uzyskano w województwie łódzkim – 20,1 dt/ha, świętokrzyskim – 17,5 dt/ha i podkarpackim – 15,2 dt/ha.

Z zestawienia wysokości czynszu w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższy średni czynsz występuje w grupie obszarowej  do 1 ha  i wynosi 11,3 dt/ha, a najniższy w grupie 300 ha i więcej – 3,9 dt /ha (4 umowy).

Od 2016 roku podstawową formą zagospodarowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa. Podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

Obecnie rolnicy dzierżawią z Zasobu około 1,064 mln hektarów. Jak się dowiedzieliśmy, do rozdysponowania pozostaje jeszcze około 1 361,8 tys. ha państwowej ziemi rolnej. Najwięcej jej znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i warmińsko – mazurskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności