Ile pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej na rolnictwo trafi do Polski w latach 2021 – 2027? Będzie ich mniej niż w latach 2014-2020

fot. Robert Anasch, https://unsplash.com/

Prace legislacyjne nad Wspólnymi Ramami Finansowymi, Wspólną Polityką Rolną i Polityką Spójności po ponad dwóch latach dobiegają końca. Przewiduje się zakończenie prac podczas prezydencji portugalskiej do końca czerwca 2021 r. Już wiemy, że do rolników trafi mniej pieniędzy w ramach PROW i dopłat bezpośrednich. Jak będą rozdysponowywane?

– Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 ukierunkowują WPR na główne cele i zapewniają wydatki z Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG) w kwocie 291,09 mld euro i z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 95,64 mld EURO w cenach bieżących. Uzupełnienie dla tych funduszy rolniczych mają stanowić środki w ramach programu „Horyzont Europa”, które obejmują także 10 mld euro na wsparcie badań i innowacji w dziedzinach: produkcji żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i biogospodarki. W ramach EFRG zostanie utworzona rezerwa rolna, aby finansować dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego. Kwoty z rezerwy niewykorzystane w danym roku będą przenoszone na kolejny rok – informuje Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego.

Łącznie wydatki na Wspólną Politykę Rolną na lata 2021–2027 zaplanowano na kwotę 386,73 mld euro (w cenach bieżących) w tym:

– 291,09 mld euro w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EAGR) z tego 270,04 mld euro na dopłaty bezpośrednie i 22,2 mld euro na interwencję na rynkach rolnych przy planowanych zwrotach 1,16 mld euro,

– 95,64 mld euro w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD).

Jak podkreśla Jurgiel, dopłaty bezpośrednie w państwach członkowskich wypłacane na ha  poniżej 90% średniej europejskiej w okresie sześciu lat mają być podwyższone, aby zredukować różnicę o 50 %. W 2022 roku średni poziom dopłat bezpośrednich na 1 ha wyniesie co najmniej 200 euro/ha a w 2027 roku – 215 euro/ha.

Pułapy dopłat bezpośrednich dla dużych gospodarstw rolnych w kwocie 100 tys. euro mają być stosowane dobrowolnie i dotyczyć będą wyłącznie wsparcia podstawowego z możliwością odliczania kosztów pracy.

Wkład finansowy w realizację interwencji z EAFRG wzrasta do 85% w regionach słabiej rozwiniętych i 60% w regionach przejściowych.

Jak zaznacza nasz eurodeputowany, pomiędzy Funduszami można przenosić środki do 25% limitu. Przy czym może być zwiększony próg elastyczności do 30% w państwach członkowskich, w których poziom pomocy w postaci płatności bezpośrednich jest niższy niż 90% średniej UE.

Dla Polski zaplanowano limity na lata 2021–2027

1) z EAGR:

–  na dopłaty bezpośrednie kwotę 21 646,9 mln euro,

– na realizację programów w sektorze pszczelarskim – 35,2 mln euro

2) z EAFRD:

– na realizację interwencji określonych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej z zakresu rozwoju obszarów wiejskich (w rozumieniu dotychczasowego PROW) – 9 532,1 mln.

Porównanie limitów wydatków na dopłaty bezpośrednie i realizację programu (interwencji) na rozwój obszarów wiejskich przedstawia się następująco (w mln euro)

Europejski Zielony Ład jest to, zdaniem Komisji Europejskiej, nowa strategia gospodarcza Unii Europejskiej.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu rolnictwa dotyczą dwie strategie:

– strategia „od pola do stołu” oraz

– strategia bioróżnorodności.

Obecnie w Parlamencie Europejskim trwają prace nad strategiami. Panuje powszechne przekonanie, że wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu doprowadzi do znacznych podwyżek podatków – podsumowuje Krzysztof Jurgiel.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności