Ile mięsa w UE do 2020 roku?

Według najnowszego raportu Komisji Europejskiej z grudnia 2010 roku produkcja mięsa ogółem w krajach Wspólnoty będzie rosła średnio o 0,3% rocznie do 2020 roku. Pod koniec prognozowanego okresu osiągnie poziom 44,4 mln ton, tj. będzie o 4% wyższa niż w 2009 roku. Sytuacja w produkcji poszczególnych gatunków mięsa będzie kształtowała się w odmienny sposób.

W przypadku mięsa wołowego/cielęcego oraz owczego/koziego spodziewany jest spadek do 2020 roku na poziomie odpowiednio 7% oraz 11%. Lepiej wyglądają perspektywy produkcji wieprzowiny oraz drobiu. Wytwórczość obu tych gatunków mięsa zwiększy się do 2020 roku po około 7%. Wzrost produkcji mięsa wieprzowego oraz drobiu będzie w dużej mierze zależny od równoległego kształtowania się kosztów towarzyszących produkcji. Wzrost produkcji tych dwóch gatunków mięsa będzie przede wszystkim wynikiem rosnącej konsumpcji. Do 2020 roku spożycie mięsa ogółem przypadające na jednego mieszkańca w krajach UE wzrośnie o 2% w stosunku do 2009 roku, i wyniesie 85,4 kg/osobę. Najbardziej zwiększy się spożycie mięsa drobiowego, o ponad 6% do 24,7 kg/osobę. Nieco mniejsza będzie dynamika wzrostu spożycia wieprzowiny, która wyniesie poniżej 5%. Tym niemniej wieprzowina pozostanie najchętniej spożywanym gatunkiem mięsa w krajach Unii, wynosząc 43,3 kg/osobę w 2020 roku. W przypadku mięsa wołowego i cielęcego spożycie obniży się do około 15,4 kg/osobę, a drobiu spadnie do poniżej 2 kg/osobę. W
analizowanym okresie pozycja Unii – eksportera netto mięsa, ulegnie pogorszeniu ze względu na wzrost importu wołowiny oraz drobiu, przy równoczesnym spadku eksportu wołowiny, wieprzowiny oraz mięsa drobiowego. Import ogółem mięsa wzrośnie o 14%, natomiast eksport obniży się o 20%. Tym samym Wspólnota pozostanie eksporterem netto mięsa z nadwyżką w handlu na poziomie około 200 tys. ton. Jedynym gatunkiem mięsa, który zachowa dodatni bilans w handlu będzie wieprzowina.

Źródło: FAMMU/FAPA