Ile mamy biogazowni?

Według monitoringu krajowego sektora biogazu rolniczego, prowadzonego przez Instytut Energetyki Odnawialnej, rynek realizowanych inwestycji biogazowych liczy obecnie ponad 580 projektów o łącznej mocy, szacowanej na 587 MWe a średnia moc typowego projektu biogazowni w fazie realizacji wynosi obecnie ok. 1,42 MW.

Szczegółowe informacje na temat stanu rozwoju rynku biogazu rolniczego można znaleźć w najnowszym VI wydaniu Bazy Danych Inwestycje Biogazowe 2012. Publikacja w formie raportu rynkowego zawiera najbardziej aktualne dane na temat istniejących, realizowanych bądź planowanych biogazowni w Polsce, wraz z najistotniejszymi statystykami dotyczącymi ich mocy, lokalizacji oraz podmiotów zaangażowanych w ich realizację. W opracowaniu można znaleźć m.in. podsumowanie aktualnego stanu rozwoju rynku oraz statystyki, dotyczące ilości realizowanych inwestycji w poszczególnych województwach, ich mocy zainstalowanych, a także ocenę preferencji inwestorów w zakresie stosowanych w tych instalacjach substratów oraz zestawienie najbardziej aktywnych podmiotów realizujących projekty biogazowe na polskim rynku.
Biogazownie rolnicze, oparte na substratach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, stanowią dynamicznie rozwijający się sektor energetyki odnawialnej w Polsce.
Baza Danych Inwestycje Biogazowe stanowi cykliczną publikację Instytutu Energetyki Odnawialnej, ukazująca się w formie raportów rynkowych średnio co 6 miesięcy, która jest rezultatem prowadzonego od roku 2009 ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Publikacja, dostępna w formacie pdf, zawiera aktualnie ponad 580 rekordów opisujących lokalizacje istniejących, realizowanych i planowanych biogazowni w Polsce, wraz z dotyczącymi ich najistotniejszymi statystykami.
Najnowsze VI wydanie Bazy Danych Inwestycje Biogazowe z marca 2012 zawiera ocenę potencjału biogazu rolniczego w perspektywie 2020 i stopnia jego wykorzystania w 2012 r, podsumowanie aktualnego stanu rozwoju rynku oraz statystyki, dotyczące ilości realizowanych inwestycji w poszczególnych województwach oraz ich mocy zainstalowanych, a także preferencji inwestorów w zakresie stosowanych w biogazowniach substratów oraz zestawienie najbardziej aktywnych podmiotów realizujących projekty biogazowe na polskim rynku.
Zestawienie realizowanych inwestycji w poszczególnych województwach obejmuje:
-lokalizację inwestycji z podziałem na województwo, powiat, gminę i miejscowość,
-moc elektryczną i cieplną instalacji,
-informację o podmiotach zaangażowanych w realizację (deweloper, inwestor, dostawca technologii, firma budowlana),
-stopień zaawansowania inwestycji z podziałem na działające biogazownie, inwestycje w realizacji, projekty mało zaawansowane

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności