Ile będzie ziemniaków?

Prognoza zbiorów ziemniaków w Polsce, na podstawie wstępnych danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na rok 2009 szacowana jest na poziomie około 10,6 mln ton wobec 10,5 mln ton przed rokiem. Zmniejszyła się o ponad 3% powierzchnia upraw tych warzyw do wielkości 0,53 mln ha, a średnie plony oszacowano na poziomie 20,0 ton/ha wobec 19,1 ton w 2008 roku.

Według analityków IERiGŻ prognozy zakładają poziom konsumpcji przypadającej na 1 mieszkańca w sezonie 2009/10 na około 102,6 kg w postaci ziemniaków nieprzetworzonych i około 15,7 kg w przypadku przetworów ziemniaczanych. Zbiory w ubiegłym roku w UE-27 wyniosły 61,9 mln ton, a średnie plony 29,4 ton/ha.