III WOJEWÓDZKI DZIEŃ POLA Z FIRMĄ THORUS

6 czerwca Stadnina Koni w Białce była gospodarzem III Wojewódzkiego Dnia Pola „Lubelszczyzna Spichlerzem Polski” zorganizowanego przez THORUS Agro Group Sp. z o.o. oraz Małopolską Hodowlę Roślin Sp. z o.o. W czasie imprezy odbyła się konferencja pod hasłem „Od tradycji, poprzez nowoczesność, po innowacje” połączona z warsztatami praktycznymi. To wydarzenie zgromadziło kilkudziesięciu wystawców i rolników z całej Polski. Wiadomości Rolnicze Polska były jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.

Celem konferencji była promocja i prezentacja innowacyjnych technologii wśród producentów rolnych na Lubelszczyźnie, przetwórstwa rolno-spożywczego i zdrowia człowieka oraz pokazanie regionu Lubelszczyzny – lidera we wdrożeniach innowacji w branży rolniczej.

Podczas spotkania przedstawiono tematy dotyczące metod diagnozy gleby i roślin, metod terapii, profilaktyki, stymulacji, interwencji i ochrony gleby i roślin oraz precyzyjnej uprawy i aplikacji.

Dr Joanna Onuch z Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wygłosiła referat nt. „Środowisko glebowe – jego zagrożenia i możliwości przeciwdziałania jego degradacji”, w którym zwróciła uwagę na problemy erozji wietrznej i wodnej, ubicia i zasklepienia gleby na skutek nadmiernego uwilgotnienia, utraty materii organicznej gleby i zakwaszania gleb. Następnie mówiła o potrzebie zapobiegania tym niekorzystnym procesom powodującym degradację gleb. Podkreśliła znaczenie trwałej struktury gruzełkowatej, odpowiedniego zmianowania z udziałem roślin strukturotwórczych, właściwej agrotechniki, systematycznego wapnowania oraz zapewnienie odpowiedniej ilości materii organicznej w zapobieganiu degradacji gleb.
Również Ewelina Przybyszewska mówiła o żyzności gleby i ofercie produktowej firmy Natural Crop Poland Sp. z o.o.

Przedstawiciel firmy Omya Polska Sp. z o.o.- Marek Tyrajski omówił wapnowanie jako kluczowy zabieg agrotechniczy z wykorzystaniem nawozów kredowych.

Uprawę pasową i jej zalety przedstawił Marek Osiejuk z firmy Roltex Krasnystaw Sp z o.o.
Mirosław Maziarka – Agrosmart Lab Sp. z o.o. omówił innowacyjny system monitoringu i sygnalizacji chorób, jako sposób na ograniczenie kosztów ochrony roślin i zwiększenie plonów. Natomiast Marek Januszewski z Metos Polska zaprezentował cyfrowe urządzenia do monitorowania takie jak np.: stacje pogodowe do lokalnych prognoz pogody z czujnikami do monitorowania wilgotności gleby, zasolenia, temperatury czy czujnik sztucznego liścia.

Piotr Lubaszka z Intermag Sp. z o.o. oraz Marek Chojęta z Innvigo Sp. z o.o. zaprezentowali nowości produktowe swoich firm w ochronie zbóż, rzepaku i buraków cukrowych.

Uczestnicy mogli obejrzeć poletka doświadczalne, ciągniki, maszyny, urządzenia rolnicze, systemy GPS i samochody terenowe. Na święcie pola była również okazja do bezpośrednich kontaktów rolników z odbiorcami płodów rolnych.

Autor: Wojciech Suwara