III kwartał Grupy Azoty ze wzrostami

Grupa Azoty zakończyła trzeci kwartał 2015 roku z sukcesem. Podczas ubiegłotygodniowej konferencji przedstawiciele samej Grupy Azoty, jak i poszczególnych zakładów grupy przedstawili wyniki finansowe za ten okres oraz perspektywy na kolejny.

Spotkanie poprowadził Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ds. Finansów. Na początku przypomniał on najważniejsze wydarzenia III kwartału 2015 roku w firmie. – W trzecim kwartale realizowaliśmy nasz program inwestycyjny. Sfinansowaliśmy nowy kompleks nawozowy w Puławach. Police i Puławy realizowały swoje dekady na Giełdzie Papierów Wartościowych. Podpisaliśmy też umowę o współpracy w obszarze czystych technologii węglowych z Akademią Górniczo-Hutniczą – wymieniał wiceprezes zarządu Grupy Azoty.

Program inwestycyjny, o których wspomniał Andrzej Skolmowski to plan na lata 2014-2020, w których ma być zrealizowanych 68 programów inwestycyjnych na kwotę 7 mld PLN., w tym instalacja do produkcji propylenu, modernizacja instalacji amoniaku i węzeł oczyszczania spalin w Grupie Azoty Police, budowa elektrociepłowni i instalacji do produkcji RSM w Grupie Azoty Kędzierzyn, wytwórnia poliamidów i instalacja do granulacji nawozów mineralnych w Grupie Azoty S.A. oraz elektrociepłownia, rozbudowa instalacji kwasu azotowego oraz instalacja do granulacji mechanicznej saletry w Grupie Azoty Puławy.

Grupa Azoty zakończyła okres trzeciego kwartału 2015 roku przychodami ze sprzedaży na poziomie 2,4 mld zł (wobec 2,3 mld zł w analogicznym okresie ub.r.) przy zysku netto na poziomie 82 mln zł (wobec 9 mln zł przed rokiem). W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA również uległ poprawie, o 95 mln zł, osiągając poziom 223 mln zł wobec 128 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Andrzej Skolmowski podkreślił, że poprawę wyników w minionym kwartale w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku, Grupa Azoty zawdzięcza segmentowi nawozów, w którym z kolei odnotowano korzystne tendencje na rynku surowcowym (gaz ziemny, węgiel). Z tego też wynika wzrost przychodu nawozów o 21% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (w ujęciu wartościowym wzrost o blisko 260 mln zł) oraz poprawa marży EBITDA segmentu do 12% (z 6% w trzecim kwartale 2014), a także znacząca poprawa sytuacji płynnościowej całej Grupy Kapitałowej. Pozostałe segmenty, w których grupa ma udział, czyli tworzywa, chemii i surowce, zachowały porównywalne do ubiegłorocznych parametry ekonomiczne.

Trzeci kwartał to solidne wyniki Grupy Azoty. Przed nami końcówka roku, za kilka tygodni będziemy go podsumowywać. A był to rok bardzo ciekawy, z historycznymi wręcz decyzjami dla całej spółki – podsumował Skolmowski.

Narastająco sprzedaż za okres 9 miesięcy br. wykazała przyrost 2%, notując poziom 7,5 mld zł (wzrost o 179 mln zł r/r), a zysk netto wykazał przyrost o 290 mln zł (wzrost o 116%), osiągając poziom 540 mln zł.

Ostatni kwartał bieżącego roku według przedstawicieli Grupy Azoty upłynie pod znakiem pozytywnych trendów w segmencie nawozów. Przede wszystkim do grudnia 2015 r. prognozowany jest wzrost cen mocznika oraz wzrost cen żywności. Rolnicy otrzymają dopłaty bezpośrednie i inne środki w ramach unijnego wsparcia, co będzie szansą na zwiększenie się popytu na nawozy w IV kwartale br.

Renata Struzik