III Konferencjęa Naukowo -Techniczna ,,Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe „Agromax” sp. z.o.o. w Raciborzu oraz Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie organizują 20-21 lutego 2019 roku III Konferencję Naukowo-Techniczną pn.: Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?

W wydarzeniu wezmą udział naukowcy z Polski, Czech i Słowacji, praktycy i rolnicy, producenci rolni, przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw związanych z branżą. Uczestnicy omówią takie tematy jak susza w obliczu globalnych zmian klimatu, skutki suszy w rolnictwie i reakcja środowiska naturalnego na suszę. Poruszane będą również zagadnienia prawne, ekonomiczne i techniczne możliwości przeciwdziałania skutkom suszy. Zaplanowano 20 referatów naukowo-technicznych oraz dyskusje.

Konferencja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie (Gmina Polska Cerekiew, woj. opolskie).

Wiadomości Rolnicze Polska będą jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.

Program konferencji:

http://agromax-konferencje.pl/wp-content/uploads/2015/01/Program-Konferencji-na-stron%C4%99-v2.pdf

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie agromax-konferencje.pl

Źródło: www.adventure.media.pl