III konferencja Nauka – Biznes – Rolnictwo

21 listopada br. w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się trzecia edycja konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo”. Konferencja zorganizowana przez Centrum Kompetencji PUŁAWY została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizacji Fertilizers Europe (Europejska Organizacja Producentów Nawozów zrzeszająca największe przedsiębiorstwa Starego Kontynentu).

Dzięki budowaniu relacji pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu oraz rolnictwa, polski rolnik korzysta z najnowszych wyników badań naukowych, dotyczących nawożenia oraz planuje swoje działania w oparciu o plany biznesowe. W ostatnich latach nastąpił rewolucyjny wzrost liczby gospodarstw wykorzystujących nowoczesne i innowacyjne technologie produkcji – powiedział Zenon Pokojski Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Koordynator Konsorcjum Centrum Kompetencji PUŁAWY. – Rolnictwo jest czwartym najważniejszym sektorem gospodarki w Polsce. Tereny wiejskie zajmują 93% terytorium kraju, gdzie żyje prawie 40% ludności. Eksport produktów rolno-spożywczych stanowi blisko 12% całkowitej wartości polskiego eksportu, a Polska ma szansę stać się jednym z głównych dostawców żywności na rynek Europy – podkreślił Zenon Pokojski.
Do udziału w konfernecji zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki z dziedziny rolnictwa, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, agencji rządowych, przedsiębiorców rolnych i ich kooperantów, a także liderzy chemii rolnej ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, tworzący Komitet Naukowy Centrum Kompetencji PUŁAWY. W programie konferencji znalazły się trzy panele dyskusyjne poruszające kwestie nawożenia w różnych aspektach: system zaleceń nawozowych, a praktyka rolnicza, zastosowanie rolnictwa precyzyjnego oraz tendencje rozwoju w technikach nawożenia.
Każdy z paneli opierał się na prezentacji bazującej na doświadczeniach zaproszonych gości oraz interakcji ponad 200 uczestników konferencji. Spotkanie było możliwością wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów do dalszej współpracy przez wszystkich uczestników rynku rolnego.
W czasie konferencji zapowiedziało publikację raportu „Polskie rolnictwo 1989–2014” zaplanowaną na czerwiec 2014. Raport zawierać będzie opracowanie nt. przemian, które nastąpiły w polskim rolnictwie w ostatnich 25 latach. W raporcie znajdą się m.in. prognozowane kierunki rozwoju polskiego rolnictwa, bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce, dobre praktyki budowania relacji nauki z rolnictwem oraz studium nad znaczeniem i rolą biznesu w polskim rolnictwie.
Centrum Kompetencji PUŁAWY stanowi platformę współpracy i wymiany informacji dla przedsiębiorców rolnych, doradców rolnych, instytucji nauki, a także szeroko rozumianego biznesu. Celem działalności Centrum Kompetencji PUŁAWY jest kształtowanie i promowanie modelu nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego, podnoszenie kompetencji rolników w zakresie efektywności gospodarowania, popularyzacja badań dotyczących nawożenia oraz budowa nowych relacji między biznesem a nauką. W skład konsorcjum Centrum Kompetencji PUŁAWY wchodzą m.in. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
(Źródło: Grupa Azoty Puławy)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności