III edycja rankingu zakładów drobiarskich

W maju br. redakcja dwutygodnika AgroTrendy, przy współudziale Krajowej Rady Drobiarstwa, zamierza opublikować III Edycję Rankingu Zakładów Drobiarskich. Ranking jest znakomitą formą promocji polskiego sektora drobiarskiego, dzięki rzetelnej prezentacji aktualnego obrazu tej ważnej branży polskiej gospodarki żywnościowej.

Rankingowi Zakładów Drobiarskich będzie towarzyszyć impreza medialna zorganizowana 24 maja br. w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie, na której nastąpi wręczenie pucharów, dyplomów honorowych i nagród Zwycięzcom Rankingu. Celem tej konferencji jest szeroko rozumiana promocja Laureatów oraz całego sektora a także możliwość przedstawienia jego problemów obecnym na imprezie przedstawicielom rządu i agencji rządowych.

Ranking ukaże się w specjalnej edycji dwutygodnika AgroTrendy, która jest skierowana do kilku tysięcy firm oraz instytucji krajowych i zagranicznych, zainteresowanych tą branżą.Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora www.agrotrendy.pl.

opr. MS