II Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności WETERYNARIA 2007

Targi WETERYNARIA to jedyna w Polsce profesjonalna impreza skierowana jednocześnie do środowisk związanych z lecznictwem weterynaryjnym oraz zajmujących się kontrolą żywności pochodzenia zwierzęcego. Odbędzie się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2007 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Targi WETERYNARIA to nie tylko bogata oferta wystawców, ale i liczne spotkania branżowe na wysokim poziomie merytorycznym. Pierwszego dnia targów (29 listopada) odbędzie się cykl wykładów poświęconych bezpieczeństwu i higienie żywności, skierowanych zarówno do przedstawicieli sektora weterynaryjnego, jak i sektora przemysłowego związanego z produkcją żywności. Poruszona zostanie tematyka zwalczania szkodników jako elementu zapewnienia bezpieczeństwa żywności czy eksportu mięsa wieprzowego z punktu widzenia Inspekcji Weterynaryjnej (omówienie warunków eksportu na ważniejsze rynki zbytu w krajach trzecich). Problemy wytwarzania żywności w systemach religijnych, nowych odbiorców, nowych możliwości dla branży, a także kwestię negocjacji handlowych z przedstawicielami rynków arabskich przedstawi lek. wet. Anna Avraham, Licencjonowany Agent FDA Registrar Corp. USA for East and Central Europe. Patronat merytoryczny wykładów objęli dr Ewa Lech – Główny Lekarz Weterynarii, doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka – dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Witold Choiński – prezes Izby Gospodarczej Polskie Mięso” oraz mgr Wiktor Protas – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.

Tematyka drugiego dnia imprezy (30 listopada) dotyczyć będzie zwierząt gospodarskich. Część poświęcona trzodzie chlewnej – objęta patronatem prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka, Przewodniczącego Sekcji Hyopatologicznej Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Krajowego Kierownika Specjalizacji Chorób Trzody Chlewnej – dotyczyć będzie m.in. szans realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego w Polsce, zespołu wyniszczenia poodsadzeniowego u świń (problemy w zakresie zwalczania), sposobów skutecznej aklimatyzacji materiału genetycznego wprowadzanego do stad, zasad stosowania leków w wodzie i w paszy. W części dotyczącej bydła (patronat: prof. dr hab. Edward Malinowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego) poruszone z kolei zostaną takie tematy jak: leczenie i profilaktyka chorób racic u krów, wpływ wybranych leków na skuteczność antybiotykoterapii mastitis i wskaźniki płodności leczonych krów, aktualne poglądy na stosowanie hormonów w terapii i profilaktyce zaburzeń płodności u bydła czy rozpoznawanie i leczenie chorób metabolicznych u krów.

Trzeci dzień targów (1 grudnia) zostanie natomiast poświęcony tematyce małych zwierząt (aktualne problemy anestezjologii psów i kotów). Patronat nad tą częścią wykładów objął prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk – Wiceprezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Wykłady odbędą się w czterech blokach tematycznych: “Podstawowe zagadnienia z farmakologii klinicznej leków anestezjologicznych”, “Ból i analgezja”, “Znieczulenie wziewne i monitoring” oraz “Znieczulenie w przypadkach nagłych”.

Nowością tegorocznej edycji Targów WETERYNARIA będzie Salon Bezpieczeństwa i Higieny Żywności. Znajdą się w nim między innymi propozycje środków do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, aparatury kontrolno-pomiarowej dla żywności pochodzenia zwierzęcego, doradztwa, projektowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP, GMP, GHP). Przedstawiona zostanie również oferta w zakresie przeprowadzenia audytów, szkoleń oraz analiz systemowych. W Salonie przez trzy dni będzie można także korzystać z porad ekspertów. Izba Gospodarcza “Polskie Mięso” zorganizuje Stoliki Eksperckie, przy których specjaliści będą udzielać porad dotyczących m. in. nowych zasad kontroli mięsa oraz opieki merytorycznej nad zakładami mięsnymi, a także certyfikacji.

Informacje dodatkowe
Targi można zwiedzać bezpłatnie po dokonaniu obowiązkowej rejestracji – wypełnieniu formularza i pozostawieniu danych teleadresowych bezpośrednio przed targami lub przez Internet (prerejestracja – można jej dokonywać do dnia 20 listopada 2007 do godziny 15.00).

foto i opr. MS
Wrp.pl