II Kongres Nauk Rolniczych odbędzie się 5 października

II Kongres Nauk Rolniczych odbędzie się 5 października w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie – poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki. Uczestnicy kongresu będą dyskutować m.in. o bioróżnorodności, czy bezpieczeństwie żywności.

Marek Sawicki poinformował podczas konferencji prasowej, że w środę odbyło się spotkanie przedstawicieli instytutów rolniczych i uczelni rolniczych oraz Polskiej Akademii Nauk. Było ono związane z planowanych II Kongresem Nauk Rolniczych, ale także z przygotowaniem środowiska naukowego do wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie budżetowej (2014-2020).
Wyjaśnił, że zgodnie z propozycjami przygotowanymi przez Komisję Europejską znaczna część środków ma być przeznaczona na badania. Bardzo mi zależy, by z tej puli środków, która ze Wspólnej Polityki Rolnej przesuwana jest na badania, naukę i innowacje, skorzystał nasz świat nauki rolniczej” – powiedział minister. Dodał, że chodzi o to, by naukowcy dobrze się do tego przygotowali, opracowując ciekawe programy pozwalające na pozyskanie pieniędzy.
Radca przy Stałym Przedstawicielstwie Polski w Brukseli prof. Andrzej Babuchowski powiedział, że UE w nowej perspektywie budżetowej na badania i rozwój przewidziała 80 mld euro, czyli o 30 mld więcej niż jest na te cele w obecnej perspektywie finansowej (2007-2013).
Z tego 4,5 mld euro przeznaczone będzie na finansowanie badań w obszarze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Będą to o ponad dwa razy większe środki niż obecnie (1,94 mld euro). Oprócz tego 2,2 mld zł będzie przeznaczonych na bezpieczeństwo żywności.
W sumie rolnictwo ma 6,7 mld euro, jest to olbrzymia kwota – ocenił Babuchowski. Dodał, że od tego, w jaki sposób ośrodki naukowe przygotują się do pozyskania unijnych pieniędzy, zależy, ile ich trafi do polskich placówek naukowych.
Kongres ma być poświęcony narodowym, strategicznym programom badań dla sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich. Weźmie w nim udział około 250 osób reprezentujących świat nauki i praktyki rolniczej.
Wstępnie ustalone zostały tematy referatów przewidzianych podczas kongresu. Będą one dotyczyć m.in. bioróżnorodności i zmian klimatycznych, bezpieczeństwa żywności, gospodarowania zasobami gleb, strategicznych kierunków rozwoju produkcji zwierzęcej, nowych technologii produkcji czy gospodarowania wodą.
Poprzedni – I Kongres Nauk Rolniczych – odbywał się w maju 2009 r. w Puławach. Jego tematem była przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.
Minister resortu za pośrednictwem mediów zaapelował o włączenie się w trwające do końca września br. konsultacje społeczne. Zielona Księga, przygotowana przez Komisję Europejską i opublikowana w lipcu 2011 r., zawiera 16 pytań, które dotyczą celów jakie ma realizować polityka informacyjna i promocyjna na rynku wewnętrznym oraz zewnętrznym, a także narzędzi ich realizacji. Dokument stwarza możliwość dyskusji zmierzającej do wypracowania wspólnej koncepcji efektywnego instrumentu, maksymalnie wykorzystującego środki przeznaczone na promocję, realizującego spójne cele polityki promocyjnej. Celem konsultacji jest zapoznanie Komisji Europejskiej z opinią wszystkich organizacji i obywateli zainteresowanych działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi produktów rolno-spożywczych. Do udzielania odpowiedzi zachęca się rolników, producentów żywności, organizacje pozarządowe, przetwórców, sprzedawców detalicznych, dystrybutorów, handlowców, importerów, eksporterów, konsumentów, organy publiczne oraz wszelkie inne zainteresowane strony.
Odpowiedzi należy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/green-paper/index_en.htm
Źródło: PAP, MRiRW”