IBMER ma 60 lat

W dniu 10 grudnia odbyły się uroczyste obchody 60-lecia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. N

Uroczystość poprowadził były długoletni dyrektor IBMER prof. Aleksander Szeptycki. W uroczystości wzięli udział: Jan Krzysztof Ardanowski, Doradca Prezydenta ds. Wsi i Rolnictwa, dr Marian Zalewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Długoletni pracownicy Instytutu otrzymali odznaczenia resortowe Zasłużony dla Rolnictwa”, które wręczył wiceminister rolnictwa. W związku z planowaną reorganizacją Instytutu, życzył Dyrekcji i wszystkim pracownikom, aby w nowej strukturze znaleźli należne im miejsce i nadal pracowali efektywnie na rzecz rozwoju polskiej wsi i rolnictwa.

Na zakończenie odczytano szereg listów gratulacyjnych z kraju i zagranicy od osób i instytucji, które z różnych względów nie mogły przybyć na uroczystość. Wręczono również pamiątkowe medale 60-lecia IBMER bardzo licznej grupie osób zasłużonych dla Instytutu, a także wielu pracownikom i emerytom (patrz foto).W uroczystości wzięło udział około 150 osób.

Ms/Wrp.pl
foto: IBMER

Informacje dodatkowe:
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) – jest jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem działalności Instytutu jest opracowywanie naukowych podstaw rozwoju mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz budownictwa rolniczego i infrastruktury obszarów wiejskich. Cel ten Instytut realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz promowanie ich wyników na terenie kraju i za granicą. Instytut jest rzecznikiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie oceny maszyn rolniczych, pełni funkcję branżowego ośrodka informacji naukowo-technicznej oraz ośrodka normalizacji.
Instytut posiada szereg uprawnień, certyfikatów, wydaje aprobaty techniczne na wyroby budowlane stosowane w rolnictwie.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności