I wilk syty, i owca cała – nowa ustawa o ARR

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Agencji Rynku Rolnego. Według niej, każda dostawa surowców od producenta do pierwszego odbiorcy ma być uregulowana podpisaniem umowy pomiędzy nimi. Kto na tym skorzysta…?

Projekt ustawy zakłada, że każda dostawa produktów rolnych, poza sprzedażą bezpośrednią, przez: producentów rolnych, grupy producentów, organizacje producentów do pierwszego nabywcy, wymaga podpisania umowy.

Co w umowie ma być zawarte? Cena do zapłaty za dostawę, ilość i jakość dostarczanych produktów, terminy dostaw, okres obowiązywania umowy, klauzule dotyczące rozwiązania umowy oraz szczegóły dotyczące płatności.

Takie umowy mają zapewnić stałość dostaw odpowiedniej ilości towaru do odbiorcy, a jednocześnie gwarantują producentowi otrzymanie zapłaty za dostarczony produkt, o ile spełni wszelkie warunki zawarte w umowie. I wilk syty, i owca cała.

Moim zdaniem, w dłuższej perspektywie, doprowadzi to do większej stabilizacji na rynkach rolnych. Ustawa daje rolnikom narzędzie wyznaczania ceny na swój produkt. To od rolników i ich zorganizowania się zależy czy ten instrument wykorzystają – powiedział po dzisiejszym głosowaniu w Sejmie minister rolnictwa Marek Sawicki.  

Dodatkowo, według nowej ustawy, kompetencje urzędów marszałkowskich do uznawania organizacji producentów, ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych zostaną przeniesione na ARR.

Na wniosek posłów PSL oraz PiS Sejm zdecydował też o nie przekazywaniu do ministerstwa skarbu państwa spółki Elewarr, która zostanie w gestii Agencji Rynku Rolnego.