I Międzyregionalny Pokaz Alpak

Polski Związek Hodowców Alpak we współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach organizuje w dniach 7 – 9 września 2018 roku podczas trwania XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGROPOMERANIA 2018 I Międzyregionalny Pokaz Alpak.

Jego celem jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjnej dotyczącej polityki rozwoju obszarów wiejskich i wsparcia finansowego chowu i hodowli alpak, czego efektem będzie uświadomienie i aktywizacja społeczności wiejskiej naszego kraju o możliwościach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, a także tworzenia nowych miejsc pracy.

– Organizacja I Międzyregionalnego Pokazu Alpak polegającego na organizacji wystawy alpak wraz z punktem informacyjnym oraz pokazem oceny zwierząt pozwoli uczestnikom na bezpośredni kontakt z hodowcami i ekspertami w dziedzinie hodowli alpak. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na pokazanie możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu chowu i hodowli alpak, możliwości ich wszechstronnego wykorzystania w gospodarstwach rolnych, gospodarstwach agroturystycznych i innych alternatywnych rozwiązaniach takich jak alpakoterapia czy też turystyka i rekreacja – informuje Polski Związek Hodowców Alpak.

Źródło: ZODR