I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, EKO Kołobrzeg

Serdecznie zapraszamy do udziału Państwa Firmy w Targach Ekologicznych EKO Kołobrzeg 2014, które odbędą się w Kołobrzegu, w dniach  16 – 18 września 2014 roku w ramach I Międzynarodowego Forum Ekologicznego.

 

I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, w którym udział weźmie ponad 600 osób oraz zorganizowane równolegle Targi ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014 będą idealnym miejscem do podjęcia dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska.

Uczestnikami Forum i Targów będą przedstawiciele samorządów, świata nauki i gospodarki, mediów oraz osoby i firmy związane z ekologią

Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014 są bezpłatne dla zwiedzających i po raz pierwszy organizowane z I Międzynarodowym Forum Ekologicznym. 

Termin

 • 16.09.2014 (wtorek) – godz. 10.00-18.00
 • 17.09.2014 (środa) – godz. 10.00-18.00
 • 18.09.2014 (czwartek) – godz. 10.00-14.00

 

Miejsce

Kołobrzeg – Plac miejski / skrzyżowanie ulic Jana Kasprowicza i Aleksandra Fredry (przy Amfiteatrze), 150 m do Hotelu Aquarius w którym odbywa się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne

 

Targi w liczbach

 • 5000 metrów powierzchni wystawowej
 • 1000 metrów hali wystawowej
 • 5000 spodziewanych uczestników Targów
 • 0 zł – udział w Targach jest bezpłatny dla zwiedzających

 

Uczestnicy Targów

 • uczestnicy I Międzynarodowego Forum Ekologicznego (600 osób, przedstawiciele administracji rządowej, samorządu, biznesu, nauki i mediów)
 • przedstawiciele samorządów
 • właściciele hoteli i firm

 

Wystawcy / podstawowe branże

 • informacja z zakresu finansowania inwestycji proekologicznych
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • zewnętrze źródła finansowania (Banki, fundusze poręczeń)
 • Odnawialne Źródła Energii (energia słoneczna, energia wiatrowa, energia z biomasy, energia wodna)
 • żywność ekologiczna, naturalna
 • gospodarstwa ekologiczne (produkty rolne)
 • kosmetyki naturalne, ekologiczne, parafarmaceutyki, suplementy
 • gospodarowanie odpadami (unieszkodliwianie odpadów, zbieranie odpadów, segregacja odpadów, składowanie odpadów, kompostowanie odpadów, transport odpadów, odzysk odpadów, pojemniki na odpady, urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych)
 • ekologiczne środki czystości
 • pojazdy
 • zabawki ekologiczne
 • gadżety ekologiczne, opakowania z materiałów naturalnych
 • moda ekologiczna
 • oferta ośrodków edukacji ekologicznej
 • ścieżki edukacyjne dla młodzieży
 • inne