Hurtowa sprzedaż kapustnych tylko w opakowaniach!

Rynek Hurtowy w Broniszach jako pierwszy w Polsce wprowadza sprzedaż hurtową kapustnych w opakowaniach. Jedynie te warzywa w okresie maj – wrzesień (sprzedawane do konsumpcji) trafiały na rynki hurtowe wraz z liśćmi okrywowymi, przywożone luzem. W całej Europie Zachodniej dystrybucja tych warzyw do sprzedaży detalicznej odbywa się w opakowaniach.

Dotychczas producenci i dystrybutorzy dostarczali kapustę, kalafiory i brokuły ładowane bezpośrednio na samochody dostawcze bez jakichkolwiek opakowań. Liście po ogłowionych warzywach były pozostawiane na placu. W ubiegłym roku ilość odpadów organicznych pochodzących z tych dostaw przekroczyła 4 tys. ton czyli ponad połowę wszystkich odpadów RH Bronisze.

Na decyzję o wprowadzeniu opakowań w obrocie hurtowym kapustnymi wpływ miały między innymi postulaty kupców zaopatrujących się w Broniszach oraz kłopotliwe do przetworzenia ilości masy organicznej.
Od tego roku wszystkie warzywa będą sprzedawane w opakowaniach, podobnie jak ma to miejsce na wszystkich europejskich rynkach.
Dzięki tym decyzjom dostawcy warzyw kapustnych będą mieli mniejszą opłatę, bowiem nie płacą już tzw. opłaty dodatkowej pobieranej w związku z koniecznością utylizacji liści. W 2009 roku dystrybutorzy tych produktów zostawili w Broniszach prawie 400 tysięcy złotych tytułem właśnie opłat dodatkowych.

Zdaniem Grzegorza Hempowicza – Prezesa Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe …wprowadzenie jednolitych standardów handlowych w obrocie warzywami kapustnymi, jest tylko kwestią czasu. Są one dobrze znane, trudniej z ich egzekucją. Na wielu rynkach hurtowych w Polsce zakres ich stosowania jest bardzo zróżnicowany. Stowarzyszenie wspiera wszystkie inicjatywy zmierzające do ich egzekwowania, co jest jednak niezwykle trudne ze względu na rozdrobnioną sferę podaży i brak zorganizowanych rynków pierwotnych (producenckich) oraz znaczny odsetek dostawców incydentalnie związanych z rynkami hurtowymi”.

Produkcja warzyw gruntowych w Polsce wyniosła w 2009 r. 4, 8 mln ton, w tym kapusta i kalafiory 1,5 mln ton. Polacy spożywają rocznie ok. 115 kg warzyw na osobę. Zjadamy ponad 10 kg kapusty i prawie 2 kg kalafiorów. Kiszona kapusta to ok. 4 kg/osobę rocznie. Polska największym producentem kapusty w UE.

Małgorzata Skoczewska
Rzecznik prasowy
WR-SRH SA w Broniszach