Holenderskie ogrodnictwo w kłopotach

Jeśli sytuacja w ogrodnictwie holenderskim nie zmieni się, w ciągu następnych dwu lat z produkcji będzie zmuszonych wycofać się od 25 do 40% obecnie istniejących gospodarstw ogrodniczych. Problemy finansowe ma około 75% producentów z tej branży. Ocenia się, że działania rządowe mające na celu poprawę sytuacji są niewystarczające. Rozwiązania nie przyniesie ograniczenie produkcji i prowadzenie dodatkowych źródeł zarobkowania poza ogrodnictwem.

Ostatnio zmniejsza się też znacznie popyt na te produkty na rynku włoskim i hiszpańskim. Najpoważniejsze problemy mają producenci kwiatów ciętych, takich jak róże, chryzantemy i gerbery, doniczkowych storczyków oraz warzyw takich jak ogórki, papryka i pomidory. W ciągu roku obroty w handlu holenderskimi produktami ogrodniczymi zmniejszyły się o 10-15%. Trudności ze zbytem towarów są wykorzystywane przez pośredników handlowych oferujących producentom ceny nie pokrywające kosztów produkcji. Pomidory są sprzedawane przez producentów za 0,20-0,25 euro/kg, podczas gdy koszt ich wyprodukowania wynosi 0,50-0,60 euro/kg. Za paprykę producenci otrzymują 0,70 euro/kg, a jej wyprodukowanie pochłania 1,30 euro/kg.