Hodowcy koni apelują

Ponad 6000 hodowców koni z całej Polski podpisało się pod apelem Polskiego Związku Hodowców Koni skierowanym do Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi.

Właściciele hodowcy koni zrzeszeni w PZHK domagają się od resortu rolnictwa uwzględnienia koni w „Systemie płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020", podwyższenia dopłat do klaczy objętych programami ochrony zasobów genetycznych w ramach PROW 2014-2020, do wysokości wynikających z kalkulacji opracowanych przez IZ w Balicach i zatwierdzonych przez lERiGŻ oraz uwzględnienia gospodarstw zajmujących się hodowlą koni w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych'' (PROW 2014-2020), podobnie jak gospodarstw zajmujących się produkcją prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego, zgodnie z deklaracjami, jakie złożył minister rolnictwa na Spotkaniu z przedstawicielami PZHK w dniu 1 lipca 2014 roku.

– Ignorowanie przez Ministerstwo Rolnictwa wielokrotnych wniosków Polskiego Związku Hodowców Koni w tych sprawach, odbieramy, jako dyskryminowanie jednego gatunku zwierząt gospodarskich, wciąż bardzo istotnego dla polskiej wsi i rolnictwa. Oczekujemy, że Ministerstwo Rolnictwa podejmie zdecydowane działania mające na celu realizację naszych postulatów, co powinno przyczynić się do zahamowania dalszego spadku pogłowia koni w Polsce, a tym samym miejsc pracy, jakie ta branża zapewnia – mówi Zbigniew Jaworski, prezes Polskiego Związku Hodowców Koni.

Konie jak podkreśla PZHK w piśmie skierowanym do ministra rolnictwa nadal są podstawowym źródłem utrzymania dla wielu gospodarstw rolnych, a pośrednio wpływają na zatrudnienie w tzw. przemyśle konnym, co również należy mieć na uwadze w szeroko pojętej polityce państwa.