Handel zagraniczny trampoliną do rozwoju firm rolno-spożywczych

Eksport to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. Polskie produkty rolno-spożywcze wyróżniają się na rynku Europejskim jakością i ceną. Dlatego firmy polskie powinny coraz częściej rozwijać się poprzez handel zagraniczny. Rok 2012 był rekordowym pod względem globalnej wartości eksportu rolno – spożywczego, osiągając poziom 17,5 mld euro, a to wzrost o 14,8%* w stosunku do roku 2011.

Generalna zasada w teorii handlu zagranicznego mówi, że kraj powinien specjalizować się w tych branżach gdzie posiada przewagę konkurencyjną nad innymi państwami, wynikającą z cech charakterystycznych dla danego kraju. W przypadku Polski są to niewątpliwie produkty rolno-spożywcze.
Nie wszystkie firmy jednak mają odwagę, aby wyjść poza granice rodzimego rynku. Największą barierą dla nich są niestety pieniądze. Aż 54,2% przedsiębiorców eskortujących swoje produkty i usługi skarży się na opóźnienia w płatnościach kontrahentów zagranicznych spowodowane złożonością procedur płatności, a 43,4% jako powód podaje niesprawne funkcjonowanie systemu bankowego.
Co zrobić, aby zatory płatnicze nie stały się barierą do ekspansji zagranicznej? Lekarstwem mogą być narzędzia finansowe zapewniające dostęp do finansowania pozabankowego.  Jednym z nich jest nowe rozwiązanie Aztec Money – globalna platforma do obrotu wierzytelnościami. Rozwiązanie pozwala przedsiębiorstwom na sprzedaż faktur minimalizując tym samym rozwój zatorów płatniczych bez długoterminowych kontraktów oraz stałych zobowiązań.
Elastyczne rozwiązanie
Aztec Money to alternatywne rozwiązanie do faktoringu, kredytów bankowych czy linii kredytowych. Rozwiązanie łączy wszystkie zalety faktoringu, obejmuje także dokonywanie płatności zaliczkowych, bez górnych limitów kwotowych, zapewniając jednak przy tym przedsiębiorcy większą niezależność i swobodę działania. Klient, bowiem może korzystać z serwisu jednorazowo, kiedy wymaga tego sytuacja, nie musi podejmować stałych zobowiązań czy długoterminowych umów. 
Aztec Money daje również gwarancję polityki „no sale, no fee” oznaczającej brak opłat w przypadku, kiedy nie dojdzie do sprzedaży faktury. 
W dobie dzisiejszej oferty produktowej banków, które w ostatnim czasie utrudniają i redukują dostępność firm do kredytowania, oferta Aztec Money niewątpliwie stanowi konkurencyjne i przystępne rozwiązanie dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Wierzymy, że nasza usługa przyczyni się także do zminimalizowania zatorów płatniczych, z jakimi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy – mówi Olga Zarówny z Aztec Money.
Przystępność i bezpieczeństwo w cenie
Samoobsługowa platforma transakcyjna opiera się o jasne zasady użytkowania. Aby z niej skorzystać, przedsiębiorcy rejestrują się online, wybierając odpowiednie warunki sprzedaży swoich faktur. Następnie przesyłają fakturę oraz odpowiednie dokumenty z nią związane, śledzą transakcje sprzedaży, a kiedy faktura zostanie sprzedana najwyższemu licytantowi, otrzymują gotówkę. 
Kupujący przedstawiają swoje oferty, proponując lepsze warunki, a po 72-godzinnej aukcji najlepszy oferent zostaje nowym właścicielem faktur – tłumaczy Olga Zarówny z Aztec Money. – Musi on następnie wpłacić zaliczkę na rachunek depozytowy banku, który uiści opłatę na rzecz sprzedającego. Po dokonanej wpłacie przez odbiorcę wskazanego na fakturze, sprzedający otrzymuje resztę należności.
Usługa Aztec Money dostępna poprzez platformę www.aztecmoney.pl, działa w ponad 30 krajach na całym świecie i wspomaga wszystkie sektory gospodarki, realizując usługi dla firm niezależnie od skali ich działania.
* Dane Stowarzyszenia Eksporterów Polskich
(mat)