Handel wołowiną

Dla producentów wołowiny w Polsce zewnętrzne rynki zbytu odgrywają bardzo ważną rolę. Według danych IERiGŻ ok. 80% produkcji tego mięsa jest kierowana na eksport. Dane MRiRW wskazują jednak że wymiana handlowa mięsa wołowego i bydła żywego nie była zbyt korzystna w pierwszych jedenastu miesiącach 2012 roku.

Od stycznia do listopada ub.r. poprawił się tylko eksport mięsa wołowego mrożonego. Wywóz tych produktów wzrósł o 19,5% (tj. 7 tys. t) do poziomu ok. 44 tys. t.

W strukturze eksportu dominuje jednak mięso wołowe świeże lub chłodzone, jednak tu zanotowano spadek o 5,2% (tj. 10,8 tys. ton).

Podobny spadek zanotowano dla bydła żywego, gdzie wywóz zmniejszył się o 23,9% (tj. o 10 tys. t) do poziomu 32,3 tys. ton.

 
Oprac. EG