Handel nielegalnymi pestycydami

Szacuje się, że aż jedna czwarta wszystkich pestycydów znajdujących się obecnie w obiegu w państwach członkowskich UE może pochodzić z nielegalnego źródła. Nad problemem handlu nielegalnymi pestycydami debatowali w listopadzie policjanci, celnicy i eksperci w zakresie egzekwowania przepisów, w Alicante (Hiszpania) na konferencji zorganizowanej wspólnie przez Europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej (UHRW) i Europol.

Nielegalny handel pestycydami stanowi około 10% wartości światowego rynku pestycydów i jest wysoce lukratywny – pojedynczy transport może przynieść nielegalny zysk w wysokości ponad 1 miliona euro.

Na konferencji, oprócz przedstawicieli organów egzekwowania prawa z 25 państw członkowskich UE oraz Islandii, Chorwacji i Australii, udział wzięli również przedstawiciele sektora przemysłowego i Komisji Europejskiej w celu omówienia zagrożeń wynikających z tych nielegalnych produktów i sposobów zapobiegania im.

Komentarz Paula Maiera, dyrektora mianowanego Obserwatorium: „Konferencja jest bardzo ważnym wydarzeniem w kalendarzu Obserwatorium. Wraz z Europolem i naszymi współpracownikami z Komisji udało nam się doprowadzić do spotkania naczelnych specjalistów w zakresie egzekwowania prawa UE, ekspertów z sektora przemysłowego i europejskich decydentów. Wymiana informacji i najlepszych praktyk, których byliśmy świadkami przez dwa dni, jest ważnym krokiem w walce z problemem nielegalnych pestycydów w Europie.  Pokazuje również, że struktura Obserwatorium oparta na współpracy, może przynieść wartość dodaną w takich sprawach”.

Dyrektor Europolu Rob Wainwright powiedział: „Handlem nielegalnymi i podrobionymi pestycydami zajmują się wyrafinowane siatki przestępcze. Przestępcy opracowali złożone łańcuchy dostawy i wykorzystują legalne przedsiębiorstwa do zamaskowania swojej działalności. Ważne jest, aby zająć się rosnącą skalą przestępczości, w szczególności ze względu ma możliwe zagrożenia dla zdrowia".

Konferencję zorganizowali wspólnie: Komisja Europejska, Eurojust, Europejska Jednostka Współpracy Sądowej i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
Oprac. EG, źródło: OAMI

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności