Handel a unijne rynki rolne

Przewodniczący Copa i Cogeca 20 września na spotkaniu z komisarz UE ds. handlu, Cecilią Malmström zwrócili uwagę na znaczenie handlu dla poprawy sytuacji unijnych rynków rolnych. Podkreślili również konieczność zawarcia porozumienia handlowego z Japonią w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.


Pojawiają się pierwsze sygnały odbudowy rynków mleka i wieprzowiny, jednak daleko im jeszcze do stabilizacji. Odrobienie strat poniesionych w wyniku tego bezprecedensowego kryzysu zajmie producentom wiele czasu. Poprawa sytuacji jest częściowo związana ze wzrostem popytu w Chinach, a częściowo ze znalezieniem nowych rynków zbytu przez Komisję. Co więcej, umowy o wolnym handlu z Japonią, Meksykiem i Indonezją mogłyby znacząco ulżyć rynkom UE. Apelujemy do UE o sfinalizowanie umowy handlowej z Japonią w ciągu pół roku, ponieważ jest to drugi największy rynek zbytu naszej wieprzowiny. W transatlantyckich negocjacjach handlowych z USA (TTIP) dostrzegamy zarówno wyzwania, jak i możliwości dla obydwu stron. Zastanawiam się dlaczego tak wiele osób protestuje przeciwko temu porozumieniu w UE, gdyż nie wiemy jeszcze co się w nim znajdzie – powiedział Martin Merrild, przewodniczący Copa

Natomiast przewodniczący Cogeca, Thomas Magnusson, położył nacisk na znaczenie handlu dla spółdzielni rolniczych. – W UE wytwarzamy wysokiej jakości produkty. Dzięki wymianie handlowej konsumenci spoza UE mogą również się nimi cieszyć. Sytuacja panująca na unijnych rynkach rolnych jest trudna. Napędza ją brak równowagi na rynku. Dlatego też tak ważna jest przynależność rolników do silnych spółdzielni, co pozwoli im na znalezienie nowych rynków zbytu oraz sprawi, że rolnicy otrzymają wyższe ceny za oferowane płody rolne – powiedział.  Magnusson przedstawił jednak również poważne obawy Copa i Cogeca związane z potencjalną umową o wolnym handlu z południowoamerykańskim blokiem Mercosur, twierdząc, że jej skutki mogą być fatalne, zwłaszcza dla sektora drobiu i wołowiny.

Komisarz obiecała wziąć niepokoje Copa i Cogeca pod uwagę, mówiąc, że skumulowana ocena skutków umów handlowych ma zostać opublikowana później jesienią – informuje Amanda Cheesley z Biura Prasowe Copa – Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca