Gwarantowane ceny skupu mleka znowu spadły

Friesland Campina odnotowała kolejny spadek gwarantowanej ceny skupu mleka. Wpływ na to ma wysoka światowa podaż przy jednocześnie malejącym popytem.

Friesland Campina, największa holenderska spółdzielnia mleczarska działająca globalnie, po raz kolejny, w styczniu br. odnotowano spadek gwarantowanej ceny skupu mleka. W pierwszym miesiąc 2015 roku cena została ustalona na 30,25 EUR/100 kg, czyli o 0,5 EUR/100 kg w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Powodem były przewidywane niższe ceny mleka w mleczarniach należących do koncernu, a te z kolei były podyktowane wysoką światowa podażą oraz malejącym globalnym popytem.

Holenderska spółdzielnia ustaliła również ceny innych produktów mlecznych:
tłuszczu mlecznego na poziomie 246,9 EUR/100 kg
białka mlecznego na poziomie 493,8 EUR/100 kg
laktozy na poziomie 49,38 EUR/100 kg

Podsumowano również cały rok 2014. Według szacunków, średnia gwarantowana cena Friesland Campina wyniosła 39,29 EUR/100 kg. Była ona nieznacznie niższa, niż w poprzednim roku, ponieważ do lipca 2014 roku cena tego produktu była znacznie wyższa, niż przed rokiem.

Gwarantowana cena oferowana przez Friesland Campinę jest ściśle powiązana ze średnią ważoną roczną ceną mleka w Niemczech, Holandii, Danii i Belgii. Cena ta odnosi się do 100 kg mleka o 4,41% zawartości tłuszczu, 3,47% białka i 4,51% laktozy i nie obejmuje VAT.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA