GUS: zbiory zbóż ogółem większe o 1,9%

Szacuje się, że tegoroczne zbiory wyniosą 27,7 m t. To o 3,4% więcej od średnich zbiorów w latach 2001-2005 i 1,9% więcej niż przed rokiem. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami GUS szacuje na 25,7 mln t tj. o 1,7% więcej niż w roku 2007. Wyraźne spadki plonów odnotowano w przypadku buraków, ziemniaków i warzywach gruntowych.

Ponadto tylko zbiory rzepaku i rzepiku oraz owoców z drzew i owoców jagodowych były wyższe niż przed rokiem. W przypadku tych pierwszych zbiory wyniosły 2,1 mln t, i były większe niż średnie pięcioletnie i to aż o 80,5%. W porówaniu z rokiem ubiegłym zbiory rzepaku i rzepiku były na podobnym poziomie. Zbiory z owoców z drzew szacuje się na 3,3 mln t, tj. aż o 160% więcej niż w roku ubiegłym. Prawie o 30% więcej zebrano także owoców jagodowych, których plony szacuje się na 0,6 mln ton.

W zbiorach pozostałych upraw odnotowano spadki. Zbiory buraków cukrowych GUS szacuje na 9,4 mln ton, tj. o 26% mniej niż przed rokiem. Ziemniaki 10,5 mln t, czyli o 11,3% mniej niż przed rokiem i prawie 30% mniej od średnich zbiorów z lat 2001-05. O 11,2% mniej zebrano także warzyw gruntowych, który tegoroczne plony wyniosły 4,4 mln t.

Według danych szacunkowych powierzchnia uprawy zbóż ogółem wyniosłaniespełna 8,6 mln ha i była wyższa od ubiegłorocznej o 245,9 tys. ha (o 2,9%) i o 202,1tys. ha (o 2,4%) wyższa od średniej z lat 2001-2005.

MS/Wrp.pl