GUS: Więcej emerytów i rencistów

Przeciętna liczba emerytów i rencistów w I kw. 2009 r. w Polsce wyniosła 9,33 mln osób i była o 1,3 proc. większa niż przed rokiem, jak podał Główny Urząd Statystyczny. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 7,8 mln osób, czyli o 2,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku, a rolnicze – 1,4 mln osób (o 3,5 proc. mniej niż przed rokiem).

GUS podał ponadto, że przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I kw. br. wyniosła 1486 zł i była o 10,4 proc. wyższa niż przed rokiem. Siła nabywcza przeciętnej miesięcznej emerytury i renty brutto w okresie trzech miesięcy br. była o 5,7 proc. wyższa niż w I kw. 2008 r.