fbpx
Strona głównaPozostałeGUS sprawdzi co zmieniło się na wsi po 2002 roku

GUS sprawdzi co zmieniło się na wsi po 2002 roku

W dniach od 1 do 30 czerwca Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych. Zbierane będą informacje dotyczące powierzchni gospodarstw, struktury zasiewu, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wyposażeniu gospodarstw w sprzęt rolniczy. Udział w badaniu jest obowiązkowy.

Badaniem zostało objętych ok. 200 tys. wylosowanych gospodarstw rolnych osób fizycznych oraz wszystkie gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Użytkownicy gospodarstw objętych badaniem otrzymają za pośrednictwem poczty list Prezesa GUS, w którym zawarta jest informacja o terminie i sposobie realizacji badania. List zawiera opis celu i znaczenie badania, apel do respondentów o udzielanie rzetelnych informacji oraz zapewnienie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej. Do listu zostały dołączone instrukcje i wskazówki dla wypełniających samodzielnie sprawozdanie/kwestionariusz.Udział w badaniu jest obowiązkowy. Informacje będą zbierane na trzy sposoby, przez internet wywiad telenakieterski lub wywiad przeprowadzony osobiście przez wyszkolonego ankietera.

Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych między innymi w zakresie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, sile roboczej w gospodarstwach i wyposażenia w sprzęt rolniczy. Dane pozyskane z badania będą wykorzystywane do kreowania krajowej oraz regionalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, a także prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej. Uzyskane dane pozwolą także na analizę zmian, jakie zachodzą w rolnictwie w okresie po Powszechnym Spisie Rolnym 2002.

Podobne badania przeprowadzane są we wszystkich krajach członkowskich UE. Zebrane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, mogą być wykorzystane tylko do opracowań, analiz lub zestawień.

MS

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.