GUS: Powierzchnia zasiewów wzrosła

Ogólna powierzchnia zasiewów w 2008 r. wyniosła ponad 11,6 mln ha i była większa o około 175,0 tys. ha (o 1,5%) od ubiegłorocznej – poinformował GUS. Rolnicy zasiali także o 3% więcej zbóż niż w roku 2007.

Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych sektora prywatnego wyniosła ok. 11,5 mln ha i w porównaniu do ubiegłorocznej zwiększyła się o ok. 177,7 tys. ha (o 1,6%). Zmniejszyła się natomiast powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych sektora publicznego o ok. 2,7 tys. ha (o 1,5%).

W strukturze zasiewów zboża ogółem (zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi,gryka, proso i inne zbożowe oraz kukurydza na ziarno) stanowiły 74,0% ogólnej powierzchni zasiewów (wzrost o 1,1 pkt proc. w porównaniu do roku ubiegłego) i uprawiane były na ponad 8,6 mln ha. W porównaniu do 2007 r. powierzchnia zasiewów zbóż ogółem zwiększyła się o ok. 251,5 tys. ha (o 3,0%).

Powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi blisko 18,5 mln ha, stanowiąc 59,1% ogólnej powierzchni kraju. Z tego 16,2 mln ha stanowią grunty rolne.

Opr. Wrp.pl