GUS: Pogłowie zwierząt rośnie

W czerwcu 2008 r. pogłowie bydła wynosiło 5756,7 tys. sztuk i było o 60,5 tys. sztuk (o 1,1%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2007 r. – wyższe o 351,2 tys. sztuk (o 6,5%). Wzrosło także pogłowie owiec.

Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. o 19,8 tys. sztuk (o 0,7%) do poziomu 2806,5 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w grudniu 2007 r. – zwiększyło się o 67,9 tys. sztuk (o 2,5%).

Pogłowie owiec ogółem wynosiło w czerwcu 2008 r. 323,6 tys. sztuk i było o 8,3 tys. sztuk (o 2,5%) niższe niż przed rokiem. Populacja maciorek owczych zmniejszyła się w skali roku o 0,7 tys. sztuk (o 0,4%) do poziomu 202,8 tys. sztuk.

opr. i foto: Wrp.pl
źródło: GUS