GUS podliczył ogrodnictwo

Zbiory warzyw gruntowych były w 2009 roku o 8,6% wyższe niż w 2008 roku, a największy wzrost odnotowano przypadku produkcji cebuli, warzyw pozostałych (pietruszki, porów, selerów, rzodkiewki, sałaty, rabarbaru oraz szparagów) oraz marchwi, jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zbiory warzyw gruntowych oceniono na 4,81 mln ton, warzyw spod osłon na 791,0 tys. ton, owoców z drzew na 3,1 mln ton a owoców z krzewów na 0,5 mln ton.

Najwięcej zebrano jak co roku kapusty – 1276,0 tys. ton oraz marchwi – 913,0 tys. ton i cebuli – 708,0 tys. ton. Mniej niż przed rokiem zebrano ogórków gruntowych. O 2,4% więcej niż przed rokiem zebrano natomiast warzyw spod osłon – 791,0 tys. ton, przy czym nieco mniej niż rok temu ogórków i pomidorów, więcej zaś pozostałych warzyw spod osłon.
W 2009 roku zbiór owoców z drzew był o 5,7% mniejszy od rekordowej wielkości z 2008 roku.Mniej niż przed rokiem wyniosła produkcja jabłek i wiśni, za to największy wzrost odnotowały gruszki, czereśnie oraz śliwki. Ubiegłoroczne zbiory jabłek były niższe od rekordowych ilości z roku 2008 o 7,2% i wyniosły 2,62 mln ton wobec 2,83 mln ton rok wcześniej. Łączne zbiory owoców z krzewów i owoców jagodowych wyniosły 546,0 tys. ton i były o zaledwie 1,3% niższe niż rok wcześniej. W przypadku owoców miękkich tylo w przypadku malin odnotowano niewielki wzrost. Najwięcej jak zawsze zebrano truskawek – 199,0 tys. ton i bardzo zbliżoną ilość porzeczek – w sumie 196,0 tys. ton.