GUS ocenia – Stan upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

Główny Urząd Statystyczny szacuję, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 7,0 mln ha (zwiększenie o ok. 3%).

GUS przewiduje, zwiększenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 3% do ponad 0,8 mln ha, natomiast powierzchnię buraków cukrowych szacuje się na ok. 192 tys. ha tj. o ok. 6% mniej niż w roku ubiegłym.

Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w bieżącym roku były niewielkie i wynosiły dla: jęczmienia ozimego 0,8%, pszenicy ozimej 0,6%, pszenżyta ozimego 0,4%, mieszanek zbożowych ozimych 0,6% i żyta 0,4%. Niewielkie straty odnotowano w uprawach rzepaku i rzepiku ozimego – wyniosły one ponad 1,4% areału zasianego jesienią 2016 r. Występujące duże wahania i spadki temperatury rejonami w maju do -8oC niekorzystnie wpłynęły na stan kwitnącego rzepaku oraz drzew i krzewów owocowych, a także plantacji jagodowych. Przezimowanie roślin sadowniczych w okresie zimy 2016/2017 było na ogół dobre, dopiero na przełomie kwietnia i maja odnotowano lokalnie znaczące straty mrozowe w kwitnących drzewach i krzewach owocowych. Dość duże spadki temperatury pod koniec kwietnia spowodowały przemarznięcie kwiatów i pąków również na plantacjach jagodowych – informuje GUS

Źródło: GUS