GUS informuje

Według posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny danych, na rynku rolnym w maju 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym wzrost cen ziemniaków, żywca wołowego i wieprzowego. Na targowiskach większość cen zbóż podstawowych była niższa niż przed miesiącem (za wyjątkiem żyta). Obniżyły się ceny skupu żyta, owsa oraz mleka.

W maju 2016 r. wzrosły ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem do 62,54 zł/dt, tj. o 0,3%, ale spadły w odniesieniu do maja 2015 r. – o 3,4%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 75,30 zł, tj. mniej o 0,6% niż w kwietniu br. i o 0,4% niż w maju 2015 r.

Za żyto w skupie płacono 53,80 zł/dt, tj. mniej 1% niż w kwietniu 2016 r., ale o 8,2% więcej niż w tym samym okresie 2015 roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 59,38 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do kwietnia br. o 1,6%, a w porównaniu do maja ub.r. – o 3,5%.

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły o 0,7% w porównaniu z kwietniem 2016 r. do poziomu 59,43 zł/dt i były wyższe niż przed rokiem (wzrost o 4,9%). Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 69,92 zł, tj. mniej o 2% niż w kwietniu br. i o 1,4% niż w tym samym okresie 2015 r.

W maju 2016 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 59,48 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,5%, a w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 11,7%. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 63,46 zł/dt i były niższe zaledwie o 0,1% niż w kwietniu 2016 r. oraz nieznacznie wyższe (o 0,1%) od notowanych w maju ub. roku.

Ceny owsa w skupie obniżyły się średnio do 56,59 zł/dt, tj. o 3,7% w porównaniu z kwietniem 2016 r., ale wzrosły o 21,6 % w odniesieniu do maja 2015 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 60,86 zł, tj. mniej o 1,4% niż w kwietniu br. , ale o 4% więcej niż w tym samym okresie 2015 r.

W maju za ziemniaki w skupie płacono 67,29 zł/dt. W skali miesiąca wzrost cen ziemniaków w skupie wyniósł 3,6%, a w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. ceny były wyższe o 26,5%. Na targowiskach za produkt ten płacono średnio 110,87 zł/dt., tj. więcej o 10,1% niż przed miesiącem i o 65,1% niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły 4,50 zł/kg i były wyższe o 9,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 6,3% w stosunku do maja 2015 r. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,39 zł/kg, tj. były wyższe o 4,6% niż w kwietniu 2016 r., ale o 3,7% niższe niż przed rokiem. Za prosię na chów płacono na targowiskach średnio 153,31 zł/szt., tj. o 4,1% więcej niż przed miesiącem, ale o 5,8% mniej niż przed rokiem.

W maju 2016 r. polepszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,6 wobec 7,0 w kwietniu br.) oraz relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (6,4 wobec 5,8 w kwietniu).

W maju 2016 r. ceny skupu żywca wołowego (6,09 zł/kg) wzrosły w stosunku do kwietnia br. o 2,7%, ale obniżyły się w skali roku o 0,6%. Ceny na targowiskach wyniosły 6,60 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,6%, ale niższe w ujęciu rocznym o 0,8 %.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 3,72 zł/kg, tj. o 2,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale spadły o 3,8% w skali roku.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 100,19 zł, tj. mniej o 2,1% niż przed miesiącem i o 11% niż przed rokiem.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności