Grzegorz Spychalski pełni obowiązki prezesa ARiMR

W imieniu Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, 19 września 2006 r.Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Lepper wręczył akt powierzenia obowiązków prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Grzegorzowi Spychalskiemu. N

Jednocześnie wicepremier, minister rolnictwa wręczył akt zwolnienia z pełnienia obowiązków prezesa ARiMR Mirosławowi Drygasowi, który pozostaje na stanowisku zastępcy prezesa Agencji i będzie kierował Pionem Programu SAPARD i Funduszy Strukturalnych.
Akty powołania i odwołania zostały podpisane przez premiera 12 września 2006 r.
Grzegorz Spychalski (ur. 1960 r.) jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie. Uzyskał w tej uczelni tytuł doktora nauk rolniczych, a w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki rolnictwa. Odbył staże naukowe w Anglii (1989), Irlandii Północnej (1993) i Szwecji (1994).
Od 1993 r. związany jest zawodowo z Akademią Rolniczą w Szczecinie, gdzie do 2000 r. był adiunktem w Katedrze Polityki Gospodarczej i Rynku, a następnie kierownikiem Katedry Ekonomii. W latach 1996 – 2002 (przez dwie kadencje) pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, a w latach 2002 – 2005 był dziekanem tego wydziału. Jest profesorem nadzwyczajnym trzech uczelni: Akademii Rolniczej w Szczecinie (od 2001 r.), Politechniki Koszalińskiej (od 2004 r.), Uniwersytetu Szczecińskiego (od 2006 r.).
Jest autorem 167 publikacji naukowych z zakresu ekonomiki rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
W 1997 r. był wykładowcą i ekspertem studium podyplomowego: Inwestycje na obszarach wiejskich” programu PHARE, a w 2003 r. był ekspertem – moderatorem programu PHARE nt. Wdrażania programu SAPARD w Polsce. W 2005 r. prowadził debatę publiczną na temat przyszłości Unii Europejskiej pod patronatem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, władz wojewódzkich i samorządowych województwa zachodniopomorskiego.
Poza pracą naukową i dydaktyczną Grzegorz Spychalski sprawował funkcje w instytucjach bezpośrednio wspierających działalność rolniczą. W latach 1992 – 1994 był dyrektorem Izby Rolniczej w Szczecinie. W latach 1996 – 1998 pełnił funkcję kierownika sekcji Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie. W latach 2000 – 2002 dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie. Od maja 2006 r. ponownie związany z Agencją, w tym jako doradca Prezesa ARiMR.
Od 12 lipca 2006 r. pełnił obowiązki zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Grzegorz Spychalski ma żonę i dwoje dzieci.
Zainteresowania: piłka nożna, tenis, lekkoatletyka, psychologia, muzyka.

Rzecznik Prasowy

Iwona Musiał